ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 тигана с капак Vita – Infinity Chefs

Спечелете 3 тигана с капак Vita – Infinity Chefs

Играта продължава до 6 февруари 2020 г.

Играйте и спечелете с AEG!

Изгледайте видео рецептата на AEG, отговорете правилно на въпроса и участвайте за спечелването на 3 висококачествени дълбоки тигана с капак! Печелившите ще бъдат избрани на лотариен принцип и обявени на Facebook страницата на AEG България на 7 февруари 2020г.

За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

За участие в играта, за участникът е необходимо да изпълни 3 стъпки, описани на страницата на играта на уебсайта на AEG България. Стъпка 1: Участникът трябва да изгледа видео рецетата. Стъпка 2: Участникът трябва да отговори правилно на въпроса в регистрационната форма на играта и да предостави име и фамилия, email адрес и телефон за връзка.  Стъпка 3: Участникът трябва да сподели публично страницата на играта чрез бутонът „Споделяне“ (Share) от личния си профил във Фейсбук.

В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е правилния отговор и е изпълнил точно стъпките в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на наградата, обявен в текста на страницата на играта.

Печелившите участници се избират на случаен лотариен принцип (чрез софтуерно приложение) измежду всички участници, изпълнили условията по т. 6.1. в играта.

Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

Участниците имат право да участват само по 1 път със съответния фейсбук профил/ регистрация.

Верният отговор на въпроса е само един.

Само отговорилите правилно на въпроса и изпълнили всички 3 стъпки от механизма на играта участват за спечелването на Наградата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява печелившите участници чрез Facebook или чрез обаждане на телефона или изпращане на имейл, в срок от 7 /седем/ работни дни след изтеглянето на печелившите. Печелившите следва да предоставят следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желаят да получат наградата си. Наградата ще бъде доставена чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

Наградата се получава от печелившите след представяне пред куриера на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

Наградите за играта са 3 дълбоки тигана с капак марка Vita – Infinity Chefs . Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА и се обявяват в деня на играта в текста към публикацията или при обявяване на печелившия в коментар към публикацията на Фейсбук страницата на AEG България   https://www.facebook.com/AEGbulgaria/.

Наградите се теглят на лотариен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната игра, освен ако в текста към публикацията не е посочено друго.

Спечелилите награди се обявяват в коментар към публикацията на таймлайн на Фейсбук страницата на AEG България и се известяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при условията на т. 7.1.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ