ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 ваучера по сто лева от Мебели Виденов

Спечелете 10 ваучера по сто лева от Мебели Виденов
1. Организатор
1.1. Игрите, провеждани на страницата на „Виденов Груп“ ЕООД (Furniture Videnov) https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, се организират от притежателя на търговската марка „Мебели Виденов“, наричан по-долу за краткост „Организатор”.
1.2. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като предварително обявява поправките или измененията публично във Facebook страницата.
1.3. Организаторът уведомява печелившия участник чрез отделен пост, като коментар под публикуваното от участника съдържание или чрез лично съобщение във Facebook.
1.4. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите.
1.5. Организаторът на играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрите.
2. Право на участие
2.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, което има РЕАЛЕН Facebook профил, има навършени 18 години преди датата, която поставя начало на играта и е изпълнил правилно условията описани в чл. 4 на настоящите правила.
2.2. В играта НЯМАТ право да участват служители на фирмата Организатор и техните семейства.
2.3. Участниците е необходимо да се запознаят с настоящите Правила, които са публикувани в секцията NOTES, в самата Facebook страница на адрес: http://mebe.li/58h/9c6b
2.4. За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на Мебели Виденов, нито заплащането на каквато и да било такса.
3. Период за провеждане на играта
3.1. Играта „По-близо до вас“ или наричана по-долу за краткост „Играта“ започва на 28.01.2020 г. в 10:00 часа след публикуването на пост във Facebook страницата на Организатора https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, даващ начало на играта.
3.2. Играта продължава до 31.01.2020 г. – 23:58 часа. Всяко участие след това се счита за невалидно.
3.3. Обявяване на победителите – 03.02.2020 г.
4. Условия за участие в играта
4.1. Участниците в играта трябва да изпълнят следните условия: Като коментар под поста даващ начало на играта, участниците трябва да напишат колко магазина /изложбени зали/ има Мебели Виденов в страната и в кой град се намира най-близкият до тях?
4.2. Всеки, изпълнил правилно условията на играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в жребия за спечелване на един от 10 ваучера на стойност 100 лева
5. Теглене на победител.
5.1. Победителите, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, се определят чрез жребий на лотариен принцип чрез електронно теглене с помощта на независима програма.
5.2. С изпълнението на условията за участие, с цел информиране на победителите, участниците дават право на Организатора да публикува имената на печелившите на своята Facebook страница https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, както и на сайта www.videnov.bg.
5.3. Организаторът се задължава да осведоми печелившите участници така, както е описано в точка 1.3. Организаторът не носи отговорност, ако по някаква причина данните, предоставени от участниците, са неверни или сгрешени и това възпрепятства осведомяването им.
6. Награда
6.1. Наградите са 10 ваучера на стойност 100 лева.
6.2. Спечелената награда не може да бъде заменяна. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или друга равностойност.
6.3. Получаване на награда – За да получи наградата си, всеки един от печелившите участници следва да изпрати своите лични данни – имена, телефон и адрес под формата на лично съобщение във Facebook страницата на Организатора или по e-mail (с който Организаторът се е свързал с участника) в 10 дневен срок. Наградата може да бъде взета от най-близкия магазин на Мебели Виденов в едномесечен срок след свързване с печелившия.
Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни. В случай, че Организаторът не може да де свърже с печелившите след три неуспешни опита по вина на клиента, печелившите ще бъдат заменени с резерви.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Венелин Харалампиев

  Участвам!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние събираме игрите с награди на едно място. С коментар „участвам“ не участвате никъде. За да участвате в която и да е игра, трябва да изпълните условията, които е поставил всеки организотр. В края на всяка публикация има и линк за участие. Можете да участвате от там.
   Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ