ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 кутии с 12 парфюма Miss Kay

Спечелете 3 кутии с 12 парфюма Miss Kay
Пълни условия и правила за провеждането на играта „Какъв е твоят сутрешен ритуал” на Facebook страницата на dm България
Раздел 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1. Организатор на промо играта „ Колко парфюма Miss Kay преброи?“ („Промо играта“) е dm България ЕООД, ЕИК: 200150888, със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, Район Слатина, ул. Никола Тесла 5, BSR 2, ет. 6. Промо играта се провежда на Facеbook страницата на dm България ЕООД.
2. Официалните правила на Играта са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на страницата https://www.facebook.com/dmBulgaria/, където са достъпни през целия период на Играта. („Официални правила“).
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата на публикуването им на https://www.facebook.com/dmBulgaria/. Организаторът не поема отговорност за достигане на промените до знанието на Участниците, стига тези промени да са изложени на Facebook-страницата на Промо играта-www.facebook.com/dmBulgaria.
4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промо играта по всяко време, обявявайки това на посочения интернет адрес, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.
Раздел 2. ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМО ИГРАТА
5. Играта се провежда на територията на Република България.
6. Играта започва на 28.01.2020 и ще продължи до 23:59 на 30.01.2020 включително („Период на Играта“).
Раздел 3. НАГРАДИ
7. Наградата, която могат да спечелят участниците в играта е кутия Miss Kay с 12 парфюма Miss Kay.
8. Един потребител от един Facеbook профил може да спечели само една награда.
9. Спечелената награда не може да бъде заменена с паричната ѝ равностойност или с друга награда.
Раздел 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
10. Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници, както следва:
В играта може да участва всяко физическо лице, навършилo 16 години, което е отговорило с коментар под снимката с обявлението на играта, качена на стената на Facebook страницата на dm България в периода 28.01. – 30.01.2020, относно въпроса Колко парфюма Miss Kay преброи?”.
Всеки потребител от един Facеbook профил може да участва само с един отговор под снимката на играта на стената на фен-страницата на dm България www.facebook.com/dmBulgaria.
11. Участието в Играта е свободно и НЕ Е обвързано с каквато и да е покупка на продукти.
12. С участието си в Промо играта, участниците декларират, че имат навършени 16 години, както и изразяват съгласието си с настоящите Официални правила.
13. В случай че в хода на Промо играта или след нейния край, бъде установено, че Участник се опитва да манипулира механизма на провеждане на Промо играта, използвайки различни профили, опитвайки се да заблуди Организатора, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и той ще загуби правото си за участие в Промо играта и правото да получи награда.
Раздел 5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
14. За печеливши ще бъдат определени трима участника, харесали поста и написали в коментар какъв е сутрешният им ритуал.
15. В случай че участниците, дали отговор, са повече от обявените 3 награди, то печелившите ще бъдат определени на 31.01.2020 г. на томболен принцип в присъствието на тричленна комисия в състав по избор на Организатора в Централата на Организатора. Заедно с имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени и имената на трима резервни такива, които ще получат наградата, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на фен-страницата на dm България във Facеbook на https://www.facebook.com/dmBulgariaнай-късно на 31.01.2020 като публикация на стената и като коментар под снимката с обявлението на играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ