ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете LED телевизор, смартфон, слушалки и колонки

Спечелете LED телевизор, смартфон, слушалки и колонки
ОБЩИ ПРАВИЛА
1.Настоящата Игра с награди за потребители инсталирали Нет панела на „Гемиус България“ ЕООД, наричана по-долу „Томболата”, е организирана от „Гемиус България“ ЕООД, гр. София, бул. „България“ 56А, ЕИК 175274297 („Организатор”).
2.Изложените по-долу Общи условия са задължителни и обвързващи за участниците в Томболата.
3.С приемане на подаръка от Томболата, съгласно настоящите Общи условия, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали, приемат безусловно и се задължават да ги спазват.
4.Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Общите условия.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.Право на участие в Томболата имат всички потребители инсталирали Нет панела на „Гемиус България“ ЕООД.
6. Право на участие в Томболата нямат служители на Oрганизатора и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши.
ПОДАРЪЦИ
7. На всеки шест месеца Организатора ще тегли чрез жребий един печеливш, който ще получи, определеният за периода подарък.
МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА
8.Тегленето ще се извършва на всеки шест месеца. Тегленето ще се извършва на случаен принцип чрез жребий, в присъствието на тричленна комисия, съставена от представители на Организатора, която съставя протокол за резултатите от тегленето на подаръка.
9. Независимо че отговаря на изискванията за участие в Томболата, за да получи изтегленият подарък, потребителят следва да е предоставил актуални данни за контакт (адрес, телефон и имейл), от които задължителен е имейл.
10. Печелившият ще бъде уведомен чрез съобщение, изпратено на електронната поща, или чрез телефонно обаждане, съгласно данните, посочени от потребителя.
11. В случай че Организатора не успее да осъществи контакт с победителя в томболата се счита, че предоставените данни за контакт не са актуални или абонатът не желае да бъде награден и съответно губи право да получи подаръка. В този случай се организира ново теглене на печеливш, като се следват гореизброените правила.
12. Наградата се изпраща на спечелилия абонат по куриер, на посочения от него актуален адрес след като бъдат изпълнени условията по предходните точки.
13. Личните данни на участниците в Томболата ще бъдат използвани от Организатора за осигуряване на нормалното протичане на Томболата, включително получаване на спечелената награда, и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
14. Организаторът не носи отговорност при условие, че регистриран участник е предоставил неточни, неверни или неактуални данни за контакт.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Как да играя

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ