ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 150 комплекта за излет и 1 милион бири Пиринско

Спечелете 150 комплекта за излет и 1 милион бири Пиринско

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
„1 000 000 НАГРАДИ ПОД КАПАЧКИТЕ“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната консуматорска промоция – “1 000 000 награди под капачките”,за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, София, Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалнитеправила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата http://pirinskopivo.bg/promo. Организаторътна промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на http://pirinskopivo.bg/promo.

2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

Промоцията стартира на 01.02.2020г. и e валидна до 30.04.2020г. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаната награда бира в точка 5трябва да бъде предявена за получаване в обозначените със стикер наградните центрове най-късно до 30.04.2020г. Описаната награда комплектза излет в точка 5  трябва да бъде предявена за получаване най-късно до 30.04.2020г. като спечелилият трябва да се обади на потребителската линия  тел.: 0 800 11 500 и да предостави информация за контакт- име, телефон и настоящ адрес. След тази дата Организаторът не е задължен да предоставя награди.

4. Участващи търговски марки

Участващата търговска марка е Пиринско Светло оборотна бутилка 500 мл.,наричана по-долу участваща опаковка.

Участващата опаковка ще бъдe идентифицирана с промоционален етикет (колие с посланието „1 000 000 награди под капачките“), а печелившите бутилки ще имат следните два символа под капачката.

5. Описание на наградите

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните:

Бира Пиринско Светло оборотна стъклена бутилка 500 мл. – 1 000 000 броя и 150 броя комплекта излет, включващи: Пикник раница, пикник одеяло, аксесоари за хранене за 4 души.

6. Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи участваща в промоцията опаковка и да провери дали има един от двата печеливши символа под капачката, изображенията на които са показани в т.8 по-долу. Гореупоменатите награди, а именно бира или комплект за излет, печелившият ще получи по начин, описан в точка 7. Под непечелившите капачки няма отпечатан символ или текст.

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

Участниците, спечелили бира, ще могат да я получат в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите ще бъде публикувана на http://pirinskopivo.bg/promo. Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията http://pirinskopivo.bg/promo. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един награден център, след изпълнение на условията по точка 8. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг обозначен със стикер награден център. Участниците, спечелили комплектза излет, ще трябва да се обадят на потребителската линия на тел.: 0 800 11 500 и да предоставят информация за контакт – име, телефон и настоящ адрес за обратна връзка. Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата –комплект за излет в рамките на 45 дни след получаването на контактната информация. Спечелилите комплект за излет участници са уведомени, че е необходимо  да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол.

8. Печеливши, претенции, капачки:

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу валидна печеливша капачка, само ако печелившият символ е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка. Промоционални капачки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка, се считат за невалидни и се обезсилват.

Печелившите символи, изобразени под печелившите промоционални капачки, са следните:

НАГРАДА БУТИЛКА НАГРАДА КОМЛЕКТ ЗА ИЗЛЕТ

9. Грешки и нередовни капачки:

При печатна грешка или друг вид недоразумение, или нередовна капачка, Карлсберг България АД и търговците на дребно, които продават промоционален продукт, не носят отговорност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

4 comments

 • Веселина Станоева

  Къде се регистрират кодовете от пиринско кен

  • Играйте и спечелете

   В отговор на Василка.
   Здравейте, повече информация и линк за регистрация на кодове можете да намерите в публикацията за текущата промоция – https://www.igraiteispechelete.com/archives/12090 .

   Поздрави и късмет!

 • Не са ли ви разменени кодовете за наградите…значи при бутилка печелиш комплект за излет, а при природа бутилка..

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ