ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 кутии с подаръци от Активиа

Спечелете 300 кутии с подаръци от Активиа

Играта продължава до 10 март 2020 г.

Участието в Промоцията е обвързано със задължително закупуване на минимален брой продукти с марка „Активиа“ наричани за краткост промоционални продукти или само „Активиа“ и регистрация на касовия бон от съответната покупка през периода на провеждане на промоцията. Не се допуска участие в случаи на покупка и/или регистрация, извършени извън рамките на този период.

За целите и при условията за провеждане на играта ще бъдат раздадени общо 300 бр. кутии с подаръци. Всяка кутия съдържа брандирана керамична купа Активиа, брандирана метална лъжица Активиа и пакет мюсли.

За да вземете участие в играта и да получите възможност да спечелите една от обявените 300 кутии с подаръци, следва през периода на провеждане на промоцията да изпълните следните задължителни стъпки:
Стъпка 1 : закупете наведнъж най-малко 3 /три/ броя продукти с марка Активиа от търговски обект в страната. Запазете касовия бон от покупката.

Стъпка 2: посетете сайта на Активиа за България: http://aktivia.bg и се регистрирайте за участие като посочите номера и дата на касовия бон от покупката, две имена и имейл адрес за коресподенция чрез платформата за регистрация.

С изпълнението на горните стъпки, потребителите изрично декларират, че желаят да участват в играта, отговарят на всички условия за участие, запознати са и приемат настоящите Правила и се задължават да ги спазват. В случай, че след определяне на печелившите участници се установи, че участник не отговаря на задължителните условия и/или по един или друг начин е нарушил настоящите Правила, правото му да получи наградата се отнема и наградата му
се преразпределя по установения по-долу ред.

Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове,

доколкото всеки бон удостоверява различна покупка на най-малко 3 /три/ броя
продукти с марка Активиа, закупени през периода на провеждане на промоцията
от търговски обект в страната.

Всяка валидна регистрация на фискален бон за покупка, извършена при горните условия се приема за една възможност за печалба. При покупка на повече от 3 /три/ продукта Активиа, чиито общ брой е кратен на 3 или може да бъде разделен на 3 с остатък ( например 6 или повече, 9 или повече, 12 или повече и т.н.), потребителят има право да регистрира всички закупени от него продукти и респективно да увеличи шансовете си за печалба, при условие, че
покупката на всяка група от най-малко 3 /три/ продукта е отразена в отделен фискален бон и потребителя регистрира отделните касови бонове.

Пример: потребител, закупил наведнъж 6 /шест/ продукта Активиа, може да участва с две регистрации и по този начин да удвои възможностите си за печалба, но за целта следва да изиска от търговския обект два касови бона за две отделни покупки и да регистрира двата отделни касови бона, всеки от които удостоверява покупката на 3 /три/ промоционални продукта. Потребител, закупил 7 /седем/ продукта може да регистрира 2 касови бона – един за покупка на 4 /четири/ и един за покупка на 3 /три/ продукта и да участва с две регистрации.
Потребител, закупил 9 /девет/ продукта, може да участва с три регистрации ако регистрира 3 /три/ касови бона, всеки от които за покупка на по 3 /три/ продукта и т.н. Всеки бон за покупка на най-малко 3 /три/ продукта, регистриран в системата, се брой за отделна регистрация, респективно отделна възможност за печалба.

Печелившите участници ще бъдат определени на седмична база чрез специален софтуер за разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от Организатора. Разпределението на наградите (тегления) ще се осъществи на следните дати и при следните условия:
• Първо теглене на 17.01.2020г. – 33 бр. награди;
• Второ теглене на 24.01.2020г –33 бр. награди;
• Трето теглене на 31.01.2020г –33 бр. награди;
• Четвърто теглене на 07.02.2020г – 33 бр. награди;
• Пето теглене на 14.02.2020г – 33 бр. награди;
• Шесто теглене на 21.02.2020г – 33 бр. награди;
• Седмо теглене на 28.02.2020г – 33 бр. награди;
• Осмо теглене на 06.03.2020г – 33 бр. награди;
• Девето последно теглене на 13.03.2020г – 36 бр. награди.

Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта http://aktivia.bg чрез публикуване на посочените от тях име и фамилия най-късно до: 12:00ч. в деня, следващ деня на съответното теглене и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изкуствено увеличават възможността за печалба. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и е окончателно.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ