ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 часовника Predator Fan Watch от Acer

Спечелете 20 часовника Predator Fan Watch от Acer

Играта продължава до 1 март 2020 г.

Играта “Участвай за Predator Fan Watch” се провежда на Instagram (Инстаграм) профила на Acer Bulgaria (https://www.instagram.com/acer_bulgaria/) с Изпълнител “Експлора България” ООД и Организатор Ейсър Сейлс интернешънъл.
Взимайки участие в играта на Instagram (Инстаграм) профила на Acer Bulgaria (https://www.instagram.com/acer_bulgaria/), Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Instagram профила.
I. Механизъм
1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
Да:
1. Последвай профила на Acer Bulgaria в Instagram
2. Тагни приятел в коментар
Правилата са посочени и в поста от (дата) на профила на Brand (Link).
2. Периодът на Играта e от:

Първа седмица от 03.02.2020 г. до 23:59 часа на 09.02.2020 г.
Втора седмица от 10.02.2020 г. до 23:59 часа на 16.02.2020 г.
Трета седмица от 17.02.2020 г. до 23:59 часа на 23.02.2020 г.
Четвърта седмица от 24.02.2020 г. до 23:59 часа на 01.03.2020 г.

3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Участието в Играта е обвързано с последване на Instagram страницата на Acer Bulgaria от страна на Участника.
5. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя маркирани потребители, които е написал.
6. С изпращането на съобщение с маркиран потребител, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
II. Право на участие
6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “Експлора България” ООД и Ейсър Сейлс интернешънъл, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалиф
7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Instagram профила https://www.instagram.com/acer_bulgaria/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Instagram профила https://www.instagram.com/acer_bulgaria/ всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Наградите в Играта “Участвай за Predator Fan Watch” са 20 броя Predator Fan Watch.
Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип – 20 титуляра и 10 резерви. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.
9. Печелившите участници ще бъдат 20 на брой и ще бъдат обявени в пост на седмична база, публикуван от Instagram профила https://www.instagram.com/acer_bulgaria/ на 10.02.2020, 17.02.2020, 24.02.2020 и 02.03.2020.
10. Всички печеливши участници ще бъдат обявени с пост в Instagram профила https://www.instagram.com/acer_bulgaria/ на 02.03.2020 г.
11. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на Direct Message след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.
12. Срокът за разпращане на наградите е до 30 работни дни след получаване на данните на всички печеливши.
13. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 14 дни от датата на изпращането на Direct Message към тях.
14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
14.1. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ