ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 15 комплекта с лист маски за лице на NIVEA: Q10 Plus C, Urban Detox и Cellular Filler

Спечелете 15 комплекта с лист маски за лице на NIVEA: Q10 Plus C, Urban Detox и Cellular Filler

Играта продължава до 27 февруари 2020 г.

Сподели мнението си за лист маската на NIVEA, която си пробвала, и можеш да спечелиш, чрез томбола, един от 15-те комплекта с лист маски за лице на NIVEA: Q10 Plus C, Urban Detox и Cellular Filler.

Раздел 4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА.

16. Всеки Участник заявява желанието си за участие в Кампанията, посредством
изпълнението на следните стъпки в описаната последователност:
 Влиза в своя акаунт на https://www.NIVEA.bg.
 Избира една от лист-маските, показани на https://www.nivea.bg/shop/listmaski-litse, и написва отзив за нея на съответната страница на продукта:
– Лист маска Urban Detox https://www.nivea.bg/shop/10-minutna-list-maskaurban-detox-90058003136270168.html
– Лист маска Q10 Plus C https://www.nivea.bg/shop/10-minutna-list-maska-q10-
power-vitamin-c-90058003136650168.html
– Лист маска Cellular Filler https://www.nivea.bg/shop/10-minutna-list-maskacellular-hyaluron-filler-volume-90058003154780168.html

17. След изпълнението на гореописаните стъпки за участие в Кампанията, на 4 март
2020г., посредством томбола, ще бъдат изтеглени 15 печеливши. Всеки от тях ще
получи, на посочения от тях адрес, по един комплект с трите лист-маски на NIVEA,
който се състои от: 1 брой NIVEA Лист маска Urban Detox, 1 брой NIVEA Лист маска
Q10 Plus C и 1 брой NIVEA Лист маска Cellular Filler. Тегленето на имената на
печелившите ще се извърши от дигиталната агенция – представител на Организатора
на Кампанията – Република Интерактив ООД (Republika Interactive SRL), чрез
платформата random.org, като ще бъдат изтеглени имената на 15 печеливши и 15
резервни печеливши. За резултатите от тегленето се съставя протокол, в който по
реда на изтеглянето се вписват имената на печелившите и резервни Участници.
Протоколът с имената на печелившите ще бъде оповестен на интернет-страницата
на Кампанията https://www.nivea.bg/shop/list-maski-litse до 6 март 2020г..

18. За да получи наградата си, печелившият Участник ще получи имейл от
Организатора, изпратен на имейла, използван от Участника при регистрацията си на
https://www.NIVEA.bg, в който ще му бъдат изискани данни за доставка. Данните –
име, фамилия, имейл, рождена дата, телефонен номер и пълен адрес за доставка,
трябва да се изпратят само и единствено в лично съобщение на официалната
страница на NIVEA във Фейсбук: https://www.facebook.com/NIVEABulgaria/.

19. В случай, че печеливш Участник не изпрати изисканите данни за получаване на
наградата в лично съобщение на официалната страница на NIVEA във Фейсбук:
https://www.facebook.com/NIVEABulgaria/, неговото място се заема от резервен
печеливш Участник, като заместването се извършва по реда на изтеглянето, съгласно
изготвения протокол.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ