ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет плажни комплекта от новият сериал на Нова – All Inclusive

Спечелете пет плажни комплекта от новият сериал на Нова – All Inclusive
Игра с наименование „Къде е любовта в All Inclusive?“, свързана с поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД Facebook страница на ТВ сериала All Inclusive – https://www.facebook.com/ AllInclusiveTVseries.
ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
14.02.2020 – 20.02.2020
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41
НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:
„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41
ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:
На Facebook страницата на тв сериала All Inclusive https://www.facebook.com/AllInclusiveTVseries, където ще бъдат публикувани Общите условия на Играта, както и Победителите от нея.
НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:
5 броя брандирани комплекти за плажа (надуваеми топка и възглавничка + фризби)
УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИ:
Участниците следва да се регистрират за участие в Играта, като чрез коментар под пост на Facebook страницата на сериала All Inclusive – https://www.facebook.com/AllInclusiveTVseries, дадат своя отговор на зададения в поста въпрос. Победителите, които печелят наградите 5 броя „Брандирани комплекти за плажа”, се избират при провеждане на жребий измежду всички регистрирани в рамките на периода на провеждане на Играта 14.02.2020 – 20.02.2020.
УЧАСТНИК В ИГРАТА:
Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в играта „Къде е любовта в All Inclusive?”.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Провеждането и участието в играта „Къде е любовта в All Inclusive?”(„Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.
3. За участие в Играта участникът използва своя личен Facebook профил.
4. Участието се извършва посредством коментар под пост на Facebook страницата на All Inclusive – https://www.facebook.com/AllInclusiveTVseries, в който Участникът посочва своя отговор на зададения въпрос.
5. Участието в играта е безплатно.
6. За участие в играта е необходимо всеки участник да е на възраст над 18 години.
УЧАСТИЕ
С публикуването на коментар в рамките на Играта в периода 14.02.2020 – 20.02.2020 г. Участникът заявява съгласие с настоящите Правила и официалните правила на Facebook страницата, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните, видими от неговия личен профил за целите на провеждане на конкретната игра.
До 7 работни дни след приключване на Играта чрез жребий се избират 5 /петима/ победители измежду всички регистрирали се за участие в рамките на периода на провеждане на Играта.
Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ