ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете стек бира Zatecky Hus

Спечелете стек бира Zatecky Hus

Играта продължава до 26 февруари 2020 г.

Играта се провежда на Instagram страницата на Zatecky Hus и се организира и провежда от агенция „Диджитъл Ай Ди“ АД, ЕИК: 200500324, с Възложител “Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, заедно наричани по-долу за кратко „Организатор“
Взимайки участие в играта на Instagram страницата на Zatecky Hus (https://www.instagram.com/zateckyhusbulgaria/ ), Участниците потвърждават, че са пълнолетни и се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на игра (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
I. Период на играта:
1. Периодът на играта е: от 20.02.2020 до 26.02.2020 г. в 23:59.
I. Механизъм
Включвайки се в играта,Участникът трябва да отбележи в коментар под игровия пост профила на свой приятел. Впоследствие ще бъдат изтеглени 5 печеливши, като наградата на всеки един от тях ще бъде 1 стек, съдържащ 12 кенчета бира “Zatecky Hus”. Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специален софтуер, в присъствието на 3 /трима/ служители на Възложителя или Изпълнителя, като за целта се съставя Протокол.
Тегленето на печелившите ще се състои на 27.02.2020 г. Печелившите ще бъдат обявени в стори в Instagram профила на Zatecky Hus на 27.02.2020г.
II. Право на участие
3. В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на Карлсберг България и Диджитъл Ай Ди, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.
III. Награждаване
4. Награда – наградите ще бъдат 5 стека, всеки един от тях съдържащ 12 кенчета бира “Zatecky Hus”.
5. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез лично съобщение, изпратено от профила на Zatecky Hus в Instagram.
6. Наградата на всеки един от печелившите е 1 стек, съдържащ 12 кенчета бира “Zatecky Hus”. Ако Участник не бъде открит веднъж на посочените от него координати/Instagramсъобщение/ или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ