ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 пакета с подбрани биопродукти от Kaufland

Спечелете 10 пакета с подбрани биопродукти от Kaufland

Играта продължава до 27 февруари 2020 г.

Условия за провеждане на игра „Улови БИО-то“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта „Улови БИО-то“ („Играта“).

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС №BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие №1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“).

1.3. Играта се провежда от 20.02.2020 г. до 27.02.2020 г. („Период на провеждане”). Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Kaufland – www.kaufland.bg.

1.4. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV. НАГРАДИ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства, както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта, в това число в тегленето на печелившите участници.

2.2. Участник в Играта е всяко лице, разполагащо с профил в платформата www.instagram.com, което е взело участие в играта на Kaufland България в Instagram съгласно условията за участие по-долу.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Участието в Играта НЕ Е обвързано с покупка.

3.2. На 20.02.2020 г. Kaufland България ще публикува в официалния си Instagram профил (https://www.instagram.com/kauflandbulgaria/) видео с различни биопродукти и с предизвикателство потребителите на платформата да направят скрийншот само на един от тези продукти. В рамките на следващите 7 дни, потребителите ще могат да направят скрийншот на въпросния продукт и да го изпратят като съобщение на Kaufland Bulgaria в Instagram, за да се включат в играта.

3.3. В раздаването на наградите участват само участници в Играта, които имат право да участват съгласно горната т. 2.1 и са изпълнили и формулираното в т. 3.2 по-горе условие. В рамките на периода, в който се провежда Играта, един Участник може да изпраща неограничен брой съобщения, но съответно ще участва само веднъж в тегленето на наградите.

3.4. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на технически и други средства и методи, различни и/ или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от Играта неговите/ нейните/ техните участия и да го/ я/ ги лиши от правото да получи/ получат изтеглената награда.

IV. НАГРАДИ

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на един от 10 пакета с подбрани биопродукти, както следва:

·         K-Bio Пълнозърнести пене ригате 500 г

·         K-Bio Oризови вафли с морска сол 130 гр

·         K-Bio Кокосово масло 220 мл

·         K-Bio Сироп от канадски клен 250 мл

·         K-Bio Млечен шоко крем дуо 400 г

·         K-Bio Мюсли 5 вида ядки 500 г

4.2. Участниците могат да се включат в играта в официалния Instagram профил на Kaufland България (https://www.instagram.com/kauflandbulgaria/)  в Периода на провеждане, т.е. в рамките на 7 дни от момента на публикуването на първото стори.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ