ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер на стойност 150 лева от месарница „Абърдийн“

Спечелете ваучер на стойност 150 лева от месарница „Абърдийн“

Играта продължава до 26 април 2020 г.

Играта, провеждана на страницата на месарница „Абърдийн“ се организира и ръководи от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, с Възложител „Ангус Кетъринг“ ООД, ЕИК 204653431, с адрес: България, гр. София 1164, ул. „Милин камък“ № 66.
Вземайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на месарница “Абърдийн”, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на игрите (Официални правила) и се задължават да ги спазват.
  1. Период
1.1. Играта ще се проведе в периода от 24 февруари до 26 април. /45 дни/
1.2. Играта се провежда на територията на Република България.
1.3. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на играта.
2. Механизъм
2.1.Промоционалната игра се провежда на страницата на месарница “Абърдийн” във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/BlackAngusBG/.
2.2. Условията за участие в играта се определят в пост на страницата на месарница “Абърдийн”, като се посочва период на участие и брой и вид на наградите.
2.3 Участието в играта е обвързано с покупка на продукти от физическия обект на месарница “Абърдийн”, както и от онлайн магазина на месарница “Абърдийн” с адрес: https://angusbg.com/
2.4. Продуктите трябва да са на стойност минимум 100 лв. от един издаден касов бон.
2.5. След закупуване на продуктите на стойност, отговаряща на условията от т. 2.4., участниците получават талон с уникален код, който трябва да съхраняват заедно с касовата бележка до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостоверят покупката си в случай, че са печеливши.
2.6. Няма ограничение в броя на участия от един потребител.
2.7. Периодът за участие в играта започва в момента на публикуването й на Facebook страницата: https://www.facebook.com/BlackAngusBG/ и завършва в 11:59ч. на последния ден, посочен като край на играта.
2.8. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в анонсиращия пост, публикувайки съдържание от свое име по начин, указан в поста за играта.
3. Право на участие
3.1. Игрите са отворени за участие за всички физически лица с местоживеене Република България, навършили 13 години, с изключение на служителите на “Ангус кетъринг“ ЕООД”, „Силвър лайнинг комюникейшънс”, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на игрите. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.
3.2. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
4. Награди
4.1. Видът и броят на наградите се обявяват в анонсиращия пост на играта, както следва:
– един брой ваучер на стойност 150 лв. за пазаруване в месарница „Абърдийн“
4.2.Печелившите Участници се теглят на томболен принцип между всички участници в играта, изпълнили конкретното условие в срока на провеждането ѝ. Тегленето на печелившите се извършва в присъствието на трима служители на Организатора.
4.3.Печелившите Участници се обявяват на Facebook страницата на месарница “Абърдийн” в самостоятелен пост или в коментар под анонсиращия пост на играта до 22:00ч. в деня, следващ края на периода на участие в Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ