ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пътуване до Париж, ръчно изработени дамски чанти, аутфит и шалове и слънчеви очила от Kinder bueno

Спечелете пътуване до Париж, ръчно изработени дамски чанти, аутфит и шалове и слънчеви очила от Kinder bueno

(За периода: 01 март 2020г. – 15 април 2020г., включително)

Участниците в кампанията трябва да се запознаят и съгласят с условията на изложените по-долу официални правила (наричани за краткост „Официалните Правила“)

Раздел 1. Организатор на Промоцията и официални правила на рекламната кампания.

Промоцията на Kinder Bueno „Емоцията, която жадуваш“ („Промоцията”) се организира от агенция „ СТРАТА ПРОМО“ ЕООД, регистрирана в Търговския регистър под единен идентификационен номер (ЕИК) 130982726, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к Яворов, блок 44, вход 1, етаж 1, апартамент 1, тел. +359 887 90 34 44, електронна поща: office@strata.bg, представлявана от управителя и материално отговорно лице Теодор Луканов, наречена„Организаторът”, по възлагане от FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, регистрирано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 („Възложителят”).

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 01.03.2020 г. до 23:59:59 часа на 15.04.2020 г. („Промоционален период “)

Раздел 4. Участващи продукти

Участващите продукти са: промоционалните опаковки Kinder Bueno с изписан текст върху тях „Емоцията, която жадуваш“ („Промоционални продукти“) , закупени до края на Промоционалния период.

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всяко лице, навършило 18 годишна възраст, което е закупило поне един Промоционален продукт до края на Промоционалния период, може да участва в промоционалната кампания, като регистрира на www.kinder.com (директен линк: www.kinder.com/bg/bg/xp/buenopromo) промоционалния код от вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3 по-горе.

В зависимост от броя на регистрираните промоционални кодове, един участник в Промоцията може да участва за различни по вид награди, посочени в раздел 5.3 на Официалните правила. Независимо от броя на регистрираните промоционални кодове, един участник може да спечели само една награда от вид за целия Промоционален период. В случай че участникът е спечелил повече от една награда от даден вид, той/тя има право да получи само една от спечелените награди oт съответния вид.

5.1. Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на уеб страницата на Промоциятаwww.kinder.com („ Сайтът“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки на Промоционални продукти, направени на територията на България от магазини, предлагащи Промоционалните продукти, до края на Промоционалния период, посочен в раздел 3. Процедурата за участие се осъщeствява в следните стъпки:

 1. Участникът трябва да влезе на Сайта www.kinder.com и да създаде потребителски профил като регистрира своите лични данни: име, фамилия, имейл адрес, телефон, които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта www.kinder.com/. След успешното създаване на профил, участникът може да започне да регистрира промоционалните кодове, които се намират от вътрешната страна на опаковките на Промоционалните продукти.
 2. В зависимост от броя на регистрираните промоционални кодове, всеки участник може да участва за спечелване на различни по вид награди.
 3. Броят на промоционалните кодове, регистрирани от един и същ потребителски профил, позволява спечелването на определен вид награда, както следва:
 • При 1 регистриран код, участникът може да спечели един от общо 138-те ваучера за шалове ШЕВИЦА за целия период на кампанията, като се раздават по 3 награди от този вид за всеки ден от Промоционалния период. Печелившите ще бъдат уведомени по телефон за печалбата.
 • При 2 регистрирани кода, участникът може да спечели един от общо 92 ваучера за слънчеви очила CLANDESTINO за целия период на кампанията, като се раздават по 2 награди от този вид за всеки ден от Промоционалния период. Печелившите ще бъдат уведомени по телефон за печалбата.
 • При 5 регистрирани кода, участникът участва в томбола за един от общо 30-те ваучера за ръчно изработени чанти CHANTA; Всяка седмица ще бъдат изтеглени петима печеливши съгласно графика на тегления, посочен в раздел 5.2 по-долу. Печелившите ще бъдат уведомени по телефон за спечелената от тях награда.
 • При 10 регистрирани кода, участникът участва в томбола за един от общо 10-те ваучера за фешън аутфит KNAPP, която ще бъде изтеглена след края на кампанията. Всички 10 печеливши ще бъдат изтеглeни след края на кампанията. Печелившите ще бъдат уведомени по телефон за печалбата.
 • При 15 регистрирани кода, участникът участва в томбола за 1 брой ваучер за пътуване до Париж, която ще бъде изтеглена след края на кампанията. Печелившият ще бъде изтеглен след края на кампанията. Печелившият ще бъде уведомен по телефон за печалбата.
 1. Участникът трябва да регистрира промоционалния код от опаковката в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 15 Април 2020 г. до 23:59:59 часа в Сайта на кампанията www.kinder.com чрез своя потребителски профил.
 2. От участника ще бъде изискано да потвърди, че е над 18 годишна възраст, и че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.
 3. Един и същ промоционален код може да бъде регистриран само веднъж.
 4. След регистрацията участникът ще види екран за потвърждение на регистрацията на съответния промоционален код.
 5. Всеки участник трябва да пази опаковката с регистрирания промо код, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
 6. Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира номерата на различни промоционални кодове в своя потребителски профил, които отговарят на условията на Промоцията.

5.2. Присъждане на награди

В зависимост от броя на регистрираните кодове, наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

 1. Награда ваучер за шал ШЕВИЦА: на случаен принцип чрез софтуер всеки ден от Промоционалния период трима от регистриралите промоционален код в съответния ден от Промоционалния период могат да спечелят тази награда. Печелившите участници ще бъдат уведомени за печалбата по телефона.
 2. Награда ваучер за слънчеви очила CLANDESTINO: на случаен принцип чрез софтуер всеки ден от Промоционалния период, двама от регистриралите промоционален код в съответния ден от Промоционалния период и имащи общо най-малко 2 регистрирани промоционални кода чрез своя потребителски профил от началото на Промоционалната кампания, могат да спечелят тази награда. Печелившите участници ще бъдат уведомени за печалбата по телефона.
 3. Награда ваучер за ръчно изработена чанта CHANTA : на случаен принцип всяка седмица петима от регистриралите минимум 5 промоционални кода печелят тази награда. Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, в която се теглят печеливши участници и резерви от всички регистрирали поне 5 промоционални кода в рамките на Промоционалния период, в присъствието на нотариус.
 4. Награда ваучер за фешън аутфит KNAPP : на случаен принцип, след края на кампанията, десетима от регистриралите минимум 10 промоционални кода печелят тази награда. Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, в която се теглят печеливши участници и резерви от всички регистрирали поне 10 промоционални кода в рамките на Промоционалния период, в присъствието на нотариус.
 5. Награда ваучер за пътуване до Париж : на случаен принцип, след края на кампанията, един от регистриралите минимум 15 промоционални кода печели тази награда. Наградaтa в Промоцията се присъжда на случаен принцип чрез томбола, в която се тегли печеливш участник и резерви от всички регистрирали поне 15 промоционални кода в рамките на Промоционалния период, в присъствието на нотариус.

При тегленето на дневните награди (по т. 1 и 2 по-горе), на случаен принцип чрез софтуер ще бъдат избрани, както следва:

 • За награда ваучер за шал Шевица: 3 победители и 2 резерви се избират чрез софтуерна програма в рамките на деня на случаен принцип от участниците, които са регистрирали промоционален код в съответния ден от Промоционалния период. В случай че няма достатъчно участници, регистрирали промоционален код през съответния ден, наградите няма да бъдат прехвърляни към следващите дни от кампанията.
 • За награда ваучер за слънчеви очила Clandestino: 2 победители и 2 резерви се избират чрез софтуерна програма в рамките на деня на случаен принцип от участниците, които са регистрирали промоционален код в съответния ден от Промоционалния период и имат общо най-малко 2 регистрирани промоционални кода чрез своя потребителски профил от началото на Промоционалната кампания. В случай че няма достатъчно участници, които да отговарят на тези условия, наградите няма да бъдат прехвърляни към следващите дни от кампанията.

Тегленето на наградите чрез томбола, в присъствието на нотариус ще се осъществи както следва:

 1. Теглене на награди ваучери за ръчно изработени чанти CHANTA:
 • 10.03.2020 г ., за кодовете, регистрирани в периода 01.03.2020 – 08.03.2020;
 • 17.03.2020 г. , за кодовете, регистрирани в периода 01.03.2020 – 15.03.2020;
 • 24.03.2020 г. , за кодовете, регистрирани в периода 01.03.2020 – 22.03.2020;
 • 31.03.2020 г. , за кодовете, регистрирани в периода 01.03.2020 – 29.03.2020;
 • 7.04.2020 г., за кодовете, регистрирани в периода 01.03.2020 – 05.04.2020;
 • 17.04.2020 г ., за кодовете, регистрирани в периода 01.03.2020 – 15.04.2020.
 1. Теглене на награди ваучери за фешън аутфит KNAPP:
 • 17.04.2020 г. за всички кодове, регистрирани по време на Промоционалния период.
 1. Теглене на наградa ваучер за пътуване до Париж:
 • 17.04.2020 г ., за всички кодове, регистрирани по време на Промоционалния период.

За всяка от наградите ваучери за ръчно изработени чанти CHANTA, ваучери за фешън аутфит KNAPP и ваучер за пътуване до Париж, освен печелившите ще бъдат изтеглени и по три резерви.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда и за номера на промоционалния код (промоционалните кодове), който/които са регистрирали, и за който/които трябва да изпратят доказателство/а. За да бъде валидиран, печелившият трябва да изпрати имейл на Организатора с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, на който да получи ваучера за съответната награда.

За да бъде валидиран и верифициран, победителят трябва да изпрати по имейл снимка на опаковката/ите с промоционалния код (промоционалните кодове), който/които е регистрирал за Промоцията.

Резервите се теглят в случай че спечелил участник не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираните опаковки с промоционални кодове; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не предостави данните, необходими за предоставяне на наградата; или спечелилият откаже наградата.

5.3. Брой и вид на наградите

Наградите в Промоцията са 5 (пет) вида, както следва:

 • Награда вид 1 : ВАУЧЕР за шал ШЕВИЦА със стойност 80 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 138 броя награди от този вид.
 • Награда вид 2: ВАУЧЕР за слънчеви очила CLANDESTINO със стойност 160 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 92 броя награди от този вид.
 • Награда вид 3: ВАУЧЕР ръчно изработена чанта CHANTA със стойност 400 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 30 броя награди от този вид.
 • Награда вид 4: ВАУЧЕР фешън аутфит KNAPP със стойност 800 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 10 броя награди от този вид.
 • Награда вид 5: ВАУЧЕР пътуване до Париж със стойност 1200 лв с ДДС. Ще бъде предоставена 1 награда от този вид.

Стойността на всяка награда не трябва да надвишава 100 пъти стойността на покупката.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали са илюстративни.

Всеки печеливш на награда – физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда (без ДДС), съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info@kinderpromo.site, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ