ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете спа уикенд, гифт карти за 200 лв. и шалчета Lenor

Спечелете спа уикенд, гифт карти за 200 лв. и шалчета Lenor

Период на Играта: 24.02.2020 – 17.05.2020 г.

Правила за провеждане на играта:

Организатор

1. Организатор на Играта „Играй и спечели с Lenor“ (наричана също и „Играта“) е “Проктър и Гембъл България” ЕООД с ЕИК 831514349, със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1592, кв. „Слатина“, бул. „Източна тангента“ № 161, представлявано от Мария-Александра Соаита, в качеството й на Управляващ директор.

Играта ще се провежда в търговска верига Kaufland България на територията на Република България.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила” или „Правила“). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.lenor-promo.bg.

Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

 

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.lenor-promo.bg

Период и място на провеждане на Играта

2. Период на Играта (Играта): 24.02.2020 – 17.05.2020 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти на Kaufland България, съгласно списъка по-долу:

Филиал Адрес град Пощ. код
1000 София Младост ул. „Филип Аврамов“ 3 София 1712
1100 София Дружба ул. „Хайделберг“ 1 София 1592
1200 Пловдив Тракия, Освобождение бул. „Освобождение“ 47 Пловдив 4023
1300 Варна Възраждане бул. „Република“ 60 Варна 9020
1400 Варна Трошево / МОЛ Варна/ ул. „Христо Смирненски“ 2 Варна 9000
1500 Русе Ялта бул. „Липник“ 8 Русе 7020
1600 Русе Дружба бул. „Христо Ботев“ 38 Русе 7020
1700 Сливен бул. „Георги Данчев“ 30 Сливен 8800
1800 Шумен бул. „Симеон Велики“ 28 Шумен 9700
1900 Хасково бул. „Съединение“ 44 Хасково 6300
2000 Ямбол ул. „Граф Игнатиев“ 30 Ямбол 8600
2100 Враца ул. „Оборище“ 7 Враца 3000
2200 Видин бул. „Панония“ 41 Видин 3700
2300 Кюстендил бул. „Македония“ 10 Кюстендил 2500
2400 Монтана бул. „Трети март“ 139 Монтана 3400
2600 Пловдив Тракия, Цариградско шосе / Изгрев/ бул. „Цариградско шосе“ 94 Пловдив 4000
2700 Пловдив Христо Ботев-Юг /Кючюк Париж/ ул. „Макдеония“ 97Б Пловдив 4000
2800 София Банишора ул. „Скопие“ 1 София 1233
2900 София Овча Купел ул. „Кукуряк“ 3 София 1618
3000 София Надежда ул. „Хан Кубрат“ 61 София 1229
3100 Перник Христо Смирненски ул. „6-ти май“ 1 Перник 2300
3200 Севлиево ул. „Стара планина“ 78 Севлиево 5400
3300 Плевен Кайлъка ул. „Сан Стефано“ 80 Плевен 5800
3400 Варна Владислав Варненчик / владиславово/ бул. „Трети март“ 77 Варна 9023
3600 Перник Изток ул. „Овар“ 1 Перник 2300
3700 София Люлин бул. „Петър Дертлиев“ 56 София 1324
3800 Благоевград бул. „Св. Димитър Солунски“ 21 Благоевград 2700
3900 Ст. Загора – Казански ул. „Стамо Пулев“ 2 Стара Загора 6000
4000 Бургас Славейков ул. „Янко Комитов“ 8 Бургас 8000
4100 Пазарджик ул. „Димчо Дебелянов“ 3 Пазарджик 4400
4200 Пловдив Гагарин /Кършияка/ ул. „Брезовско шосе“ 127 Пловдив 4003
4300 Добрич ул. „Дунав“ 55 Добрич 9300
4400 Разград бул. „Априлско въстание“ 3A Разград 7200
4500 Горна Оряховица ул. „Мано Тодоров“ 7A Горна Оряховица 5100
4600 Димитровград ул. „Ромен Ролан“ 7 Димитровград 6400
4700 Сандански ул. „Свобода“ 55 Сандански 2800
4800 Търговище ул. „Ал. Стамболийски“ 27 Търговище 7700
5000 Силистра ул. „Н. Й. Вапцаров“ 8 Силистра 7500
5100 Казанлък бул. „23.Шипченски пех. полк“ Казанлък 6100
5200 Плевен Воден ул. „Гренадерска“ 119 Плевен 5800
5300 Ботевград бул. „Цар Освободител“ 35Б Ботевград 2140
5500 Карлово ул. „Теофан Райнов“ 72 Карлово 4300
5600 София Хаджи Димитър ул. „Резбарска“ 7Б София 1510
5700 Бургас Меден Рудник ул. „Отец Матей Миткалото“ 45 Бургас 8011
5800 София Малинова долина ул. „Проф. д-р Ив. Странски“ 2 София 1000
5900 София Слатина ул. „Асен Йорданов“ 7 София 1574
6000 София Витоша бул. „Тодор Каблешков“ 3 София 1618
6700 Габрово ул. „Ивайло“ 6 Габрово 5300
6800 Дупница ул. „Свети Иван Рилски“ 96А Дупница 2600
6900 Пловдив 5, Хр. Смирненски бул. „Пещерско шосе“ 36 Пловдив 4000
7000 Кърджали ул. „Здравец“ 13 Кърджали 6600
7100 Сливен 2 бул. „Цар Симеон“ 39 Сливен 8800
7200 Асеновград ул. „Хаджи Димитър Стоилов“ 1 Асеновград 4230
7300 Бургас Изгрев ул. „Транспортна“ 23 Бургас 8000
7700 Шумен 2 ул. „Бели Лом“ 1 Шумен 9700
4900 Ст. Загора 2 ул. „Иван Вазов“ 2 Стара Загора 6000
7800 София -Крива река бул. „Ген. Тотлебен“ 36 София 1606
8200 Варна 4 – Бриз / виница/ ул. „Д-р Петър Скорчев“ 2 Варна 9020
8600 Велико Търново ул. Краков № 1 Велико Търново 5000
8300 Варна ул. Девня № 24 Варна 9000

 

Участващи продукти

3. Продуктите, участващи в Играта, са: течен перилен препарат Lenor 2 in 1, капсули за пране Lenor All in 1 PODs, омекотител Lenor (без значение от аромата и грамажа).

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени, че в Играта не участват други продукти.

Право на участие

4. Играта е отворена за участие за всички дееспособни физически лица с местоживеене България, на възраст над 18 години, с изключение на: служителите на “Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, M&BM Експрес ЕООД, „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и да спечели награда, и ще бъде дисквалифициран.

5. За да получат спечелена награда от Играта (Играта), печелившите участници са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата касова бележка. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на ЕДНА касова бележка от Kaufland България.

6. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

7. Участвайки в тази Игра, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват задължително да спазват техните условия.
Механизъм на провеждане на Играта

8. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи 1 брой омекотител Lenor и 1 брой перилен препарат Lenor (под формата на течен перилен препарат или гел капсули за пране All in 1 PODs), на обща стойност минимум 10,87 лв., независимо от вида и грамажа, oт търговски обект на Kaufland България, през периода на Играта.

Необходимо условие е закупуването на минимум 2 броя продукти Lenor –  посочените участващи артикули, именно 1 брой омекотител и 1 брой перилен препарат, на общата стойност от не по-малко от 10,87 лв., да бъде вписано на ЕДНА касова бележка oт Kaufland България.

Стъпка 2: Да регистрира стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата www.lenor-promo.bg

При регистрацията участникът трябва да:

– въведе 10 цифрения код от касовата бележка от Kaufland България;

– въведе общата сума от закупените Lenor продукти;

– въведе captcha code;

– въведе мобилен номер;

– потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Играта.

– потвърди (чрез чек-бокс), че се съгласява с политиката на съхранение и обработка на лични данни.

– потвърди (чрез чек-бокс), че ако бъде изтеглен като печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.lenor-promo.bg

– потвърди (чрез чек-бокс), че е съгласен да съхранява и предаде на куриера регистрираната касова бележка при спечелване на награда.

Награди:
9 Наградите, за които може да се участва в Играта, са следните:
а) Брандирани шалове с лого на Lenor – общо 168 броя за периода на Играта.

b) Gift карти за покупка на стойност 200 лв. за магазините на Douglas & Beauty Zone – общо 12 броя, по 1 брой всяка седмица от периода на Играта, както следва:

Период 1 – 24.02 – 01.03.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 2 – 02.03 – 08.03.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 3 – 09.03 – 15.03.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 4 – 16.03 – 22.03.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 5 – 23.03 – 29.03.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 6 – 30.03 – 05.04.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 7 – 06.04. – 12.04.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 8 – 13.04 – 19.04.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 9 – 20.04 – 26.04.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 10 – 27.04 – 03.05.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 11 – 04.05 – 10.05.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Период 12 – 11.05 – 17.05.2020 г включително – 1 брой gift card ваучер на стойност 200.00 лв.

Gift картите могат да бъдат използвани във всички търговски обекти на Douglas и Beauty Zone в страната.

с) Ваучер за СПА уикенд с две нощувки за двама с включен Арте Арома масаж – 1 брой. Ваучерът ще бъде изтеглен до 48 часа  след края на Периода на Играта измежду всички останали непечеливши регистрации в играта.

Ваучерът е на стойност 868 лв. и включва: настаняване в АРТЕ СПА & Парк Хотел – Велинград, в ДВОЙНА СТАЯ ДЕЛУКС ПАНОРАМА за две нощувки за двама възрастни с включени: две нощувки за двама  /петък и събота/, закуски  и вечери на блок маса, ползване на SPA център – ползване на вътрешен минерален басейн с външна зона, детски вътрешен минерален басейн, 2 бр. джакузита, 3 бр. външни минерални топила, билкова сауна, финландска сауна, солна стая, инфрачервена сауна, арома парна баня, солна парна баня, басейн Ротонда, Терма баня, приключенски душове, зона за релакс, фитнес зала, Руска баня, Арте Арома масаж 45 мин., Интернет, паркинг, курортна такса, застраховка и 9% ДДС.

Печелившият участник трябва да направи и потвърди резервацията си минимум 2 седмици предварително на следния имейл адрес events@elit-travel.eu или телефонен номер +359899119993.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ