ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизор, прахосмукачка и още чудесни награди от Зора

Спечелете телевизор, прахосмукачка и още чудесни награди от Зора

Играта продължава до 30 април 2020 г.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „ЗА ВСИЧКО ХУБАВО СИ ТРЯБВА
ВКЛЮЧВАНЕ ЗА 20 НАГРАДИ“

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите Условия за провеждане на играта „За всичко хубаво си трябва
включване за награда“ („Условията“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в
играта „За всичко хубаво си трябва включване за награда“ („Играта“) и са достъпни за
целия период на Играта на интернет страницата на Търговска верига
„Зора“: https://zora.bg/page/tombola-mart-2020 .
1.2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от
участниците, е „ЗОРА-М.М.С.“ ООД, ЕИК 121839316, с адрес: 1225, гр. София, ул.
Чепинско шосе No 15, Складова база Зора („Зора“ или „Организатора“).
1.3. Периодът на провеждане на Играта е от 06.03.2020 г. до 30.04.2019 г.
1.4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на
Република България.
1.5. С участието в Играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите правила,
приема ги доброволно и се съгласява с тях. Имената на печелившите от Играта ще бъдат
публикувани на сайта на Зора: https://zora.bg/page/tombola-mart-2020 и/ или на фейсбук
страницата на Зора https://zora.bg/page/tombola-mart-2020, с цел всички участвали в Играта
да могат да направят справка дали са сред спечелилите. С изричното съгласие на
печелившите техни снимки с наградите ще бъдат публикувани на същите страници в
интернет.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 годишна възраст,
с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и
всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
Юридически лица нямат право да участват в Играта.
2.2. Лица под 14 г. могат да участват в Играта само след предварително съгласие от страна
на родител / настойник за предоставяне на лични данни. В случай че наградата се спечели
от участник, ненавършил 18 г., същата може да бъде получена само от родител / законен
представител.

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:
3.1. За да се включи в Играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на
Зора https://zora.bg/page/tombola-mart-2020 , да приеме настоящите условия и да попълни
коректно формата за участие, като предостави име и фамилия, имейл адрес и телефонен
номер за контакт.
3.2. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на определен продукт или
услуга.
3.3. В тегленето за Наградата участват само участници, които отговарят на условията на
Играта и са изпълнили условията за участие.
3.4. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградите еднократно.
3.5. Потребители, които са се регистрирали за участие в Играта след изтичането на
периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена
няма да бъдат включени в тегленето на наградата.

4. НАГРАДИ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ
4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните награди:
(„Наградите“):
ТВ LED LCD Hitachi 65HK5100 4K UHD SMART 1бр
ТВ LED LCD Samsung UE32N4302 SMART 1бр
Смарт часовник Huawei WATCH GT FTN-B19I DARK GREEN LEATHER STRAP INDIGO
1бр
Прахосмукачка Midea РОБОТ MR02 1бр
Пречиствател Finlux APF-500 PureSense 1бр
Мобилен телефон Samsung SM-A202FZKD GALAXY A20E DS BLACK 5бр
Кафемашина Finlux FEM-1694WH 5бр
Прахосмукачка Daewoo RGH-210R RED 5бр
4.2. Определянето на победителите и разпределението на наградите се извършва на
случаен принцип в присъствието на нотариус на 14.05.2020 г. В деня на жребия имената
на победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на Зора, Фейсбук
страницата на ЗОРА, YouT канал на Зора, като победителите ще бъдат известени и на
телефон, посочен за контакт.
4.3. Печелившият трябва да отговори най-късно до 5 дни след получаването на
информационния имейл, че желае да получи наградата.
4.4. Ако победителят не отговори до 5 дни след получаването на информационния имейл,
той губи правото си за получаване на награда. В този случай Зора изтегля друг победител
за спечелената награда и се свързва с него.
4.5. Зора не носи отговорност при невъзможност за свързване с печелившия поради
предоставени грешни данни за контакт или поради други, независещи от Зора причини.
4.6. Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или
да се предоставя паричната им равностойност.

5. УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ
В ИГРАТА
5.1. Зора обработва следните лични данни на всички участници в Играта: име и фамилия,
телефон, имейл, посочени в подадените заявления за участие или въз основа на
разрешение от законния представител на лицето (родител/попечител/настойник), когато
участникът не е пълнолетен или правоспособността му е ограничена.
5.2. Обработването на личните данни на участниците в Играта се извършва в съответствие
с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
(„Регламента“) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли
2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации.
5.3. Целта на обработването на личните данни на участниците в Играта е определяне на
спечелилите играта по безспорен начин, идентифицирането им, оповестяване на
резултатите от Играта и осъществяване на контакт със спечелилите, както и за целите на
маркетинга на продукти и услуги на Зора. Всички участници имат възможност безплатно
да изразят несъгласие относно обработването на данните им за целите на директния
маркетинг още в момента на предоставянето на тези данни за ползване на услугата
(участие в играта, с цел печалба на материални награди). Несъгласие може да се изрази
безплатно на електронна поща support@zora.bg. Лица, които не са изразили такова
несъгласие към момента на подаване на заявлението и предоставянето на данните, имат
възможност във всеки един момент да изразят несъгласие с бъдещото получаване на
такива съобщения. Моля да имате предвид, че Зора ще обработва данните за контакт за
целите на директния маркетинг, за да Ви информира за най-изгодните си предложения, от
които по Ваша преценка ще можете първи да се възползвате, но Зора незабавно ще
изпълни всеки от получаване на съобщения.
5.4. С предоставянето на съгласие за участие в Играта участниците доброволно дават на
Организатора своите лични данни за горепосочените цели. Данните ще се обработват до
отпадането на основанието за това.
5.5. Отказът от получаването на съобщения за целите на директния маркетинг, ако такъв е
направен впоследствие след попълването на заявлението, важи занапред.
5.6. Печелившите участници са информирани, че в случай на получаване на награда,
техните имена и евентуално тяхна снимка от връчването на наградата биха могли да
станат публични и да бъдат използвани на интернет адрес https://zora.bg/page/tombola-mart2020 в аудио, печатни и видеоматериали на Организатора за срок от 3 (три) месеца след
края ѝ.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Кафе машина

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ