ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете две градски колелета, 7 раници за пикник и 49 одеяла за пикник

Спечелете две градски колелета, 7 раници за пикник и 49 одеяла за пикник
С участието си в Играта Участниците приемат условията на изложените по-долу Oфициални правила на Играта.
Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта на Bonduelle „Готви вкусно, яж здравословно, печели награди“ е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft, със съдействието на „Левел Уан“ ЕООД, с адрес: София 1124, ул. „Янтра“ 11, ет. 4; като един от администраторитe на Facebook страницата на Bonduelle България www.facebook.com/bonduelle.bg за периода 01.01-31.12.2020 г., и наричан по-долу Администратор или Организатор на Играта, и „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, като официален дистрибутор за България на продуктите с марка Bonduelle, и наричан по-долу Дистрибутор.
1.2. В Играта „Готви вкусно, яж здравословно, печели награди“ Организаторът отговаря за осъществяването на контакт с победителите, съгласно условията и общите Правила, посочени по-долу и след съгласието на участниците в играта по силата на записаното в Част 4 от настоящите Правила.
1.3. В Играта „Готви вкусно, яж здравословно, печели награди“ Организаторът отговаря за изпращането и доставянето на наградите до участниците, определени за победители по силата на записаното в Част 7, Част 8 и Част 9 от настоящите Правила, а Дистрибуторът отговаря за предоставянето на наградите пикник одеяло и пикник раница.
Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в играта “Готви вкусно, яж здравословно, печели награди”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на Facebook страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя и/или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на www.facebook.com/bonduelle.bg.
2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила на Играта и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.
2.5. Всички участници, опитали да нарушат и/или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
2.6. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка.
Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
3.1. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните правила на Играта, с изключение на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Левел Уан“ ЕООД, „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и обслужващите Bonduelle Central Europe Kft и „ВК Комерсиал Европродукт” ООД агенции, както и всички свързани с тях лица.
Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговаря на условията по Част 3 по-горе.
4.2. В Играта не могат да участват членовете на семейството (деца, родители, брат, сестра, съпруг, съпруга) на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Левел Уан“ ЕООД, „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и обслужващите Bonduelle Central Europe Kft и „ВК Комерсиал Европродукт” ООД агенции.
4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Официални правила. Всички лични данни ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба по отношение ЗЗЛД.
4.4. Всеки потребител на Facebook, който отговаря на горе-описаните условия, има право да участва, като с участието си в Играта потвърждава, че:
4.4.1. съгласява се името му да бъде публикувано във Facebook страницата на Bonduelle: www.facebook.com/bonduelle.bg, в случай че е избран за победител;
4.4.2. съгласява се Организаторът на Играта да се свърже с него/нея посредством лично съобщение във Facebook, за да получи две имена, мобилен телефон и пощенски адрес, на който да изпрати наградата, ако съответният участник е сред победителите;
4.4.3. е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;
4.4.4. е най-малко на 18 навършени години;
4.4.5. гарантира, че правата върху коментарите по време на Играта са изцяло негови;
4.4.6. коментарът му на Facebook страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg не е расистки, вулгарен, порнографски, рекламен или такъв, който да подтиква към насилие, не предизвиква насилие и не насърчава незаконни практики, не е против установените от Facebook препоръки за публикуване на съдържание;
4.4.7. е прочел и разбрал тези Официални правила и се съгласява да ги спазва.
4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка, да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира в 19:00 часа на 02.03.2020 и продължава до 23:59 ч. на 19.04.2020 г. и ще бъде организирана и проведена онлайн на територията на РБ и на страницата на Bonduelle във Facebook www.facebook.com/bonduelle.bg.
5.1.2. Всяка от седемте седмици ще има отделна игра с отделни награди, а именно както следва:
5.1.2. 1. Игра 1: 02 – 08 март 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – пикник одеяло, и 1 (една) седмична награда – пикник раница.
5.1.2. 2. Игра 2: 09 – 15 март 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – пикник одеяло, и 1 (една) седмична награда – пикник раница.
5.1.2. 3. Игра 3: 16 – 22 март 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – пикник одеяло, и 1 (една) седмична награда – пикник раница.
5.1.2. 4. Игра 4: 23 – 29 март 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – пикник одеяло, и 1 (една) седмична награда – пикник раница.
5.1.2. 5. Игра 5: 30 март – 05 април 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – пикник одеяло, и 1 (една) седмична награда – пикник раница.
5.1.2. 6. Игра 6: 06 – 12 април 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – пикник одеяло, и 1 (една) седмична награда – пикник раница.
5.1.2. 7. Игра 7: 13 – 19 април 2020 (до 23:59 ч.), със 7 (седем) дневни награди – пикник одеяло, и 1 (една) седмична награда – пикник раница.
5.2 Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Играта.
Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
6.1. За да участват в Играта, участниците трябва да публикуват коментар под 1 от седемте основни поста във Facebook страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg, описани детайлно в т. 6.2., като под всеки от тях участниците трябва да оставят като коментар снимка на приготвено от тях ястие със съответния седмичен продукт и кратко описание на рецептата, съгласно описаното в т. 6.3.
6.2. Постовете, които участват в Играта и под които участниците трябва да публикуват своите коментари до 23:59 ч. всяка неделя, за да участват в Играта, са както следва:
6.2.1. Пост 1, публикуван на 02 март 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 1 (цвекло);
6.2.2. Пост 2, публикуван на 09 март 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 2 (грах);
6.2.3. Пост 3, публикуван на 16 март 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 3 (червен фасул);
6.2.4. Пост 4, публикуван на 23 март 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 4 (броколи);
6.2.5. Пост 5, публикуван на 30 март 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 5 (гъби);
6.2.6. Пост 6, публикуван на 06 април 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 6 (зелен фасул);
6.2.7. Пост 7, публикуван на 13 април 2020 г., анонсиращ продукта на фокус за седмица 7 (царевица);
6.3. Седмичните продукти на фокус са разпределени в 7-те седмици на националната потребителска кампания (02.03– 19.04.20 г.) както следва:
6.3.1. Седмица 1, от 02 до 08 март 2020 г.: продукт на фокус е цвекло;
6.3.2. Седмица 2, от 09 до 15 март 2020 г.: продукт на фокус е грах;
6.3.3. Седмица 3, от 16 до 22 март 2020 г.: продукт на фокус е червен фасул;
6.3.4. Седмица 4, от 23 до 29 март 2020 г.: продукт на фокус е броколи;
6.3.5. Седмица 5, от 30 март до 05 април 2020 г.: продукт на фокус е гъби;
6.3.6. Седмица 6, от 06 до 12 април 2020 г.: продукт на фокус е зелен фасул;
6.3.7. Седмица 7, от 13 до 19 април 2020 г.: продукт на фокус е царевица.
6.4. Всяка седмица ще бъдат избирани по 7 победителя, които ще печелят по една от дневните награди: пикник одеяло, или общо четиридесет и девет (49) броя пикник одеяла за периода на Играта (02 март – 19 април 2020 г.).
6.5. Всяка седмица ще бъде избиран по 1 победител, който ще печели по една от седмичните награди: пикник раница, или общо седем (7) броя пикник раници за периода на Играта (02 март – 19 април 2020 г.).
6.6. На 24 март и на 22 април ще бъдат избрани 2 победителя, които ще спечелят по една от големите награди – DRAG Grand Canyon колело, или общо два (2) броя колела за периода на Играта (02 март – 19 април 2020 г.).
6.7. Дневните победители за всяка седмица, които ще печелят дневни награди в Играта за всяка седмица (7 победителя на седмица) ще бъдат избирани от всички участници, коментирали под съответния седмичен пост, на случаен принцип.
6.7.1. Победителите за Играта, които ще спечелят седмична или голяма награда, ще бъдат избирани от Сандра Алексиева, официалния шеф готвач на Bonduelle в социалните медии за 2020 г.
6.7.1. 1. Сандра Алексиева ще избере 7 победителя (1 победител от седмица), които ще спечелят по 1 седмична награда, описана в т.6.5.
6.7.1. 2. Сандра Алексиева ще избере 2 победителя (1 победител за периода 02 – 22 март 2020 г. и 1 победител за периода 23 март – 19 април 2020 г.), които ще спечелят по 1 голяма награда, описана в т.6.6.
6.7.2. За да участва в надпреварата за седмичните (7 пикник раници) и големите награди (2 DRAG Grand Canyon колела), всеки участник трябва да отговаря на следните условия:
6.7.2. 1. да публикува като коментар под съответния седмичен основен пост, описани в т.6.2., собствена авторска снимка на ястие с продукта на седмицата и кратко описание на рецептата.
6.7.2. 2. да публикува като коментар под съответния седмичен основен пост, описани в т.6.2., собствена авторска снимка на ястие с продукта на седмицата и кратко описание на рецептата не по-късно от 23:59 ч. в съответната неделя (например, за Седмица 1, 02-08 март 2020 г., крайният срок за участие в Игра 1 е 23:59 ч. на 08 март 2020 г.).
6.7.2. 3. да публикува собствена авторска снимка, направена от него/нея, на ястие, приготвено със седмичния продукт, както е описано в т. 6.3.
6.7.3. Участник, който не е изпълнил едно и/или нито едно от условията в т. 6.7.2., няма да бъде взиман предвид при избора на участници за седмичните или големите награди.
6.8. Победителите за съответната седмица ще бъдат обявявани в коментар под основните публикации за съответната седмица, описани в т. 6.2., всяка сряда и както следва:
6.7.1. Победителите за седмица 1 (от 02 до 08 март 2020 г.) ще бъдат обявени на 11 март 2020 г. в коментар под пост 1, описан в т. 6.2.1.
6.7.2. Победителите за седмица 2 (от 09 до 15 март 2020 г.) ще бъдат обявени на 18 март 2020 г. в коментар под пост 2, описан в т. 6.2.2.
6.7.3. Победителите за седмица 3 (от 16 до 22 март 2020 г.) ще бъдат обявени на 25 март 2020 г. в коментар под пост 3, описан в т. 6.2.3.
6.7.4. Победителите за седмица 4 (от 23 до 29 март 2020 г.) ще бъдат обявени на 1 април 2020 г. в коментар под пост 4, описан в т. 6.2.4.
6.7.5. Победителите за седмица 5 (от 30 март до 05 април 2020 г.) ще бъдат обявени на 08 април 2020 г. в коментар под пост 5, описан в т. 6.2.5.
6.7.6. Победителите за седмица 6 (от 06 до 12 април 2020 г.) ще бъдат обявени на 15 април 2020 г. в коментар под пост 6, описан в т. 6.2.6.
6.7.7. Победителите за седмица 7 (от 13 до 19 април 2020 г.) ще бъдат обявени на 22 април 2020 г. в коментар под пост 7, описан в т. 6.2.7.
6.9. Победителите трябва да изпратят лично съобщение до страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg, не по-късно от 10 дни след обявяването им за победители в страницата на Bonduelle www.facebook.com/bonduelle.bg.
6.10. Лице не може да участва през множество акаунти във Facebook.
6.11. Всеки участник може да спечели само една награда.
6.12. С публикуването на коментарите си по време на Играта (02 март – 19 април 2020 г.), участниците се съгласяват техният коментар да бъде включен в лотария, за да може да бъдат изтеглени в жребия за разпределението на дневните награди, както и в избора на победители за седмичните и големите награди.
6.13. Организаторът не поема отговорност за коментарите, публикувани от участниците в Играта, и си запазва правото да премахва всички коментари, които нарушават добрите нрави, и/или може да бъдат сметнати за обидни за трети лица, и/или противоречат на описаното в настоящите Правила.
6.13.1. Организаторът може да премахне коментар/-и при желание, от страната на потребител, обосновано в писмена форма или като лично съобщение на страницата във Facebook www.facebook.com/bonduelle.bg, или на email office@vk-bg.com.
6.14. Крайната дата на Играта е: 19.04.2020 г. в 23:59 ч.
6.15. Няма да бъдат взети под внимание коментари, публикувани след посочения в т. 6.14. срок на Играта.
Част 7. НАГРАДИ
7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени петдесет и осем (58) награди, описани в т. 6.4., 6.5. и 6.6., както следва:
7.1.1. 49 (четиридесет и девет) пикник одеяла.
7.1.2. 7 (седем) пикник раници.
7.1.3. 2 (две) DRAG Grand Canyon колела.
7.2. Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Игра.
7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.
7.4. Лице, идентифицирано със същото име и/или със същия адрес, ще спечели само една награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ