ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 ваучера за пазаруване от SPORT DEPOT

Спечелете 50 ваучера за пазаруване от SPORT DEPOT

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА Nesquik® какао и Smarties®

„Купи продукти с марка Nesquik® какао и/или Smarties® какао за 3 лв., регистрирай фискалния бон на www.nestle.bg/nesquikpromo и участвай за спечелването на ваучер за SPORT DEPOT на стойност 30 лева.

  1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128.

  1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на Nesquik® и Smarties® стартира от 00:00 часа 02.03.2020 г. и завършва в 23:59 часа 29.03.2020 г., по-нататък упомената като „Играта“.

Участниците могат да приложат фискални бонове на закупени продукти (т.3) само в периода на Играта  от 0.00 часа на 02.03.2020 г. до 23.59 часа на 29.03.2020 г.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/nesquikpromo

  1. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти с марката Nesquik® какао и/или Smarties® шоколадови дражета. 

  1. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД.

  1. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 50 ваучера за SPORT DEPOT на стойност 30 лева .

 (2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете Nesquik® какао  на стойност минимум 3 (три) лева в един фискален бон.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, като закупи продукти с марка Nesquik® какао и/или Smarties® на стойност минимум 3лв. ( три лева)  в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Регистрирайте се на www.nestle.bg/Nesquik-promo

(2) Потребителят въвежда име и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер на фискален бон/ове, снимка на  на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/nesquikpromo. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

(3) След това участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Посочен касов бон, в който не е изписано името на закупения продукт, ще се счита за невалиден. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4)Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

(5) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 29.03.2020 г.) на 9.04.2020 ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Печелившите ще бъдат публикувани на 14.04.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/nesquikpromo.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ