ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни маратонки Nike Air Max 720

Спечелете чудесни маратонки Nike Air Max 720
“Air Max Day” от 23.03.2020г. до 26.03.2020г. в 23:59 часа.
Име на кампанията
Спечели си обувки послучай “Air Max Day”

Регион на провеждане
Национален, територията на Република България

Период на провеждане
Начало: Понеделник, 23 март 2020 г., 10:00 часа
Край: Четвъртък, 26 март 2020 г., 23:59 часа
Не се приема участие извън упоменатия период.

Организатор
„СПОРТ-ДЕПО” АД, ЕИК 175399518, със седалище на управление и адрес за кореспонденция в гр. София 1766, ж.к.”Младост”4, ул.“Васил Радославов” №6, сграда СПОРТ-ДЕПО, ет.3, тел: 02 / 4016500; факс: 02 4016545, ел. поща: dpo@sportdepot.bg

Участници
В кампанията участва всяко физическо или юридическо лице, което отговори на въпроса „Кога е проведен първия Air Max Day” и тагне двама приятели.

Участия след крайния срок – 23:59ч. на 26.03.2020г. не се приемат за валидни.
1. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица.
2. Юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България и да не са служители на „СПОРТ-ДЕПО”АД.
3. Минималната възраст на физическото лице, което регистрира участие в играта, е 18 навършени години в деня на началото на кампанията.
4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
5. След промяната на чл.13, ал.1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2019 г., паричните и предметни награди, получени на случаен принцип подлежат на данъчно облагане и деклариране. Предоставящите предметни награди с пазарна стойност от 100 лв. и повече, следва да издават на наградените физически лица служебни бележки по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили предметни награди имат ангажимент да попълнят пълно, точно и вярно служебните си бележки за деклариране на дохода, а от своя страна „СПОРТ-ДЕПО“ АД да внесе сумата по дължимия данък от 10%.
Награди
1 бр. обувки Air Max 720

Брой на печелившите
Един

Механизъм на кампанията
1. За да участва в томболата за наградата всяко лице трябва да тагне като коментар под поста двама приятели и да отговори вярно на въпроса: „Кога е проведен първия Air Max Day?’’
2. Всички, които са извършили действията описани горе, в периода от 23.03.2020г. до 26.03.2020г., включително, автоматично участват в томболата.

Определяне на печелившите
1.Тегленето на победителя ще бъде на 27.03.2020г.
2. Жури на „СПОРТ-ДЕПО“ АД ще определи победителя на случаен лотариен принцип.
3. Резултатите ще бъдат публикувани на Facebook страницата на DISTRICT www.facebook.com/DistrictShoes.bg

4. Организаторът ще се свърже с победителя посредством Фейсбук профила му в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето на печелившите. Ако победителите не отговорят в рамките на посочения срок, ще се определят други победители от жури на „СПОРТ-ДЕПО“ АД.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ