ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 люлеещи се стола, 9 ръчно изработени кожени сака и 90 бутилки уиски Jack Daniel’s

Спечелете 2 люлеещи се стола, 9 ръчно изработени кожени сака и 90 бутилки уиски Jack Daniel’s

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

“В ЛИНЧБЪРГ ДОБРИТЕ ПОДАРЪЦИ ИДВАТ С ДОБРОТО УИСКИ”

23.03.2020, 00:01 – 24.05.2020, 23:59

СЕКЦИЯ 1. ОРГАНИЗАТОР И ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КАМПАНИЯТА

1.1. Настоящята промоционална кампанията „В ЛИНЧБЪРГ ДОБРИТЕ ПОДАРЪЦИ ИДВАТ С ДОБРОТО УИСКИ“ („Кампанията”) се организира от НЕКСТ ДИ СИ ООД, ЕИК 201367752, със седалище и адрес на управление гр, София, ул. Иван Шишман 12, ет. 3 („Организатор”) по възложение на  БРАУН-ФОРМАН БЪЛГАРИЯ ЕООД  ЕИК 203338077, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Акад. Методи Попов 25 („Възложителя),

СЕКЦИЯ 2. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

2.1. Кампанията се провежда съгласно изисквания на българското законодателство.

СЕКЦИЯ 3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

3.1 Кампанията се организира и провежда само за територията на Република България на уебсайта www.jackdaniels.com при условията, предвидени в настоящите Официални правила.

СЕКЦИЯ 4. ПЕРИОД НА  КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията започва на 23.03.2020 в 00:01 българско време и приключва на 24.05.2020 в 23:59 българско време.

4.2. Покупки и/или регистрации, извършени извън периода на Кампанията, няма да бъдат включени.

СЕКЦИЯ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. В Кампанията могат да участват само физически лица, навършили 18-годишна възраст с местоживеене в Република България, които са се съгласили с настоящите Официални правила („Участници”).

5.2. Физически лица под 18-годишна възраст, физически лица търговци или юридически лица не се допускат до участие в Кампанията. Възрастта ще бъде проверявана по време на процедурата по потвърждение на печелившите. Печелившият е отговорен за информацията, предоставена на Организатора.

5.3. Служителите на Организатора, служителите на Възложителя, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи) не се допускат до участие в Кампанията.

5.4. Участието в Кампанията става след пълно, ясно и недвусмислено съгласие с настоящите Официални правила.

5.5. Организаторът запазва своето право да откаже регистрацията на който и да е от Участниците при неспазване на Официалните правила или при подозрение за измама.

5.6. Участникът се идентифицира с имейл адреса от попълнената при регистрацията онлайн форма за участие.

СЕКЦИЯ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. Продуктите, участващи в Кампанията („Участващи продукти”), са както следва:

• Jack Daniel’s Tennessee Whiskey (0,7l, 1l, 1,5l, 3l);

• Jack Daniel’s Tennessee Honey (0,7l);

• Jack Daniel’s Single Barrel (0,7l);

• Jack Daniel’s Gentleman Jack (0,7l, 1l)

СЕКЦИЯ 7. ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

7.1. За да се включат в Кампанията,  Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като:

7.1.1. влязат на уебсайта www.jackdaniels.com и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия

(*) Електронен адрес

(*) Номер на касовата бележка

(*) Дата на издаване на касовата бележка

(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Кампанията

(*) Запълнят полето: “Имам 18 години”

Всички полета, маркирани със *, са задължителни. Регистрационната форма се приема на началната страница на www.jackdaniels.com от секцията, комуникираща тази Кампания.

7.1.2. След като попълнят регистрационната форма, Участниците трябва да натиснат бутон “Изпращане”. Организаторът/Възложителят не носи отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организатора/ Възложителя, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.

7.2. В периода на Кампанията всеки Участник може да направи най-много 1 регистрация за всяко теглене, или общо 9 регистрации (по една за всяко от деветте тегления). В случай че в периода за регистрация за дадено теглене Участник направи повече от една регистрация, всяка такава регистрация след първата няма да бъде допускана до участие в Кампанията.

7.3. Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на последния списък с печеливши.

СЕКЦИЯ 8. НАГРАДИ

8.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Кампанията, са:• 90 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l,

•  9 ръчно изработени кожени сака „150 години Jack Daniel’s Дистилерия“ и

• 2 люлеещи се стола Jack Daniel’s

Наградите не могат да бъдат заменяни за парична равностойност.

Печелившите от Кампанията се избират на случаен принцип чрез автоматично обработване на предоставените лични данни, без човешка намеса. Наградите се изтеглят на случаен принцип чрез електронно теглене. Тегленето се извършва чрез споменатия в Секция 9. метод.

СЕКЦИЯ 9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

9.1. Печелившите се определят чрез електронно теглене.

Ще бъдат разиграни 10 тегления както следва:

1-во теглене. На 01.04.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 23.03.2020, 00:01 – 29.03.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 11 награди – 10 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7L и 1 кожен сак „150 години Джак Даниелс дестилерия“.

2-ро теглене. На 08.04.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 30.03.2020, 00:01 – 05.04.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 11 награди – 10 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7L и 1 кожен сак „150 години Джак Даниелс дестилерия“.

3-то теглене. На 15.04.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 06.04.2020, 00:01 – 12.04.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 11 награди – 10 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7L и 1 кожен сак „150 години Джак Даниелс дестилерия“

4-то теглене. На 22.04.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 13.04.2020, 00:01 – 19.04.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 11 награди – 10 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7L и 1 кожен сак „150 години Джак Даниелс дестилерия“.

5-то теглене. На 29.04.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 20.04.2020, 00:01 – 26.04.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 11 награди – 10 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7L и 1 кожен сак „150 години Джак Даниелс дестилерия“.

6-то теглене. На 06.05.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 27.04.2020, 00:01 – 03.05.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 11 награди – 10 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7L и 1 кожен сак „150 години Джак Даниелс дестилерия“.

7-мо теглене. На 13.05.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 04.05.2020, 00:01 – 10.05.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 11 награди – 10 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7L и 1 кожен сак „150 години Джак Даниелс дестилерия“.

8-то теглене. На 20.05.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 11.05.2020, 00:01 – 17.05.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 11 награди – 10 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7L, 1 кожен сак „150 години Джак Даниелс дестилерия“.

9-то теглене. На 27.05.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 18.05.2020, 00:01 – 24.05.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 11 награди – 10 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7L, 1 кожен сак „150 години Джак Даниелс дестилерия“

10то теглене. На 27.05.2020.  В това теглене участват всички валидни неспечелили в предишни тегления регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com през целия период на Кампанията. Ще бъдат раздадени общо 2 награди – 2 бр. люлеещи се стола Джак Даниелс.

9.3. Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да предоставят получаването на наградата на други лица.

9.4. Печелившите от Кампанията, не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ