ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 кашона с хрупкав и здравословен чипс от лимец

Спечелете 20 кашона с хрупкав и здравословен чипс от лимец

Играта продължава до 29 март 2020 г.

Официални правила на играта “КАКВО СЪДЪРЖА НАШИЯТ ЧИПС ”
1. Общи разпоредби:
Чл. 1.1.Настоящата онлайн активност „КАКВО СЪДЪРЖА НАШИЯТ ЧИПС“ наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от “Оргеник Фууд” ЕООД гр. София, бул Васил Левски 4, BG202053345 МОЛ: Илиан Миков, наричано за краткост „Организатор“
Чл. 1.2.Играта се организира и провежда на Facebook страницата на Организатора (www.facebook.com/GrivasNuts) за периода от 13:00 на 20.03.20г. до 17:00 на 29.03.20г.
Чл. 1.3.Участвайки в „Играта“, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби, като всеки един от участниците декларира, че преди публикуване на отговор по смисъла на чл. 3.2 се е запознал със съдържанието на общите условия и ги е приел.
Чл. 1.4.Всеки участник може да участва само с един коментар. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.
Чл. 1.5.Играта се организира и провежда на български език и Организаторът не носи отговорност за грешен превод или тълкуване на нейните правила и условия.
2. Право за участие в играта:
Чл. 2.1.
В играта нямат право да участват:
а) Служителите на “Оргеник Фууд” ЕООД и членовете на техните семейства;
б) Юридически лица или организации
3. Механизъм на играта:
Чл. 3.1.Участие в настоящата игра може да вземе всеки потребител, който изпълни условието да отговори под пост визията на въпроса – „Какво съдържа нашият продукт?“
Чл. 3.2.Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието от чл. 3.1
Чл. 3.3. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“,.
Чл. 3.4. За успешно регистриран участник се счита този потребител, който отговоря на условията по чл. 3.2 от настоящите общи условия, и при положение, че за този потребител не са налице ограниченията по чл. 2.1.
Чл. 3.5.След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на чл. 3.4., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) печеливши, като на всеки един от печелившите ще бъде предоставена съответната спечелена от него награда в чл. 4.2. Предоставянето на спечелените награди на печелившите участници ще се извърши при условията на чл. 4.4
Чл. 3.6.Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 12:30 ч. на 30.03.2020г. във Фейсбук/Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/GrivasNuts).
Чл. 3.7.Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на потребителите, съгласно описания по-горе механизъм.
4. Награди:
Чл. 4.1.Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора спечелената от него награда, посочени в чл. 4.2 от настоящите общи условия.
Чл. 4.1.2.Наградите по чл. 4.2 ще бъдат изпратени на печелившите по спедитор.
Чл. 4.2.Наградата в „Играта“ е кашон с Чипс от лимец.
Чл. 4.3.Спечелената наградата не може да бъде заменяна. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.
Чл. 4.4.За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да се свърже с Организатора чрез съобщение във Facebook, като там предостави две имена, телефон и адрес за доставка

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ