ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три награди с по 30 кена Stella Artois 0,5 cl

Спечелете три награди с по 30 кена Stella Artois 0,5 cl

Играта продължава до 5 април 2020 г.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта “Глътка наслада”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. «Източен» 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на следната Фейсбук страница („Страницата“), в секцията Notes/Бележки: https://www.facebook.com/pg/StellaArtois.Bulgaria/notes/ и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Играта.
2.3. Чрез изпращане на съобщение в страницата, по време на Играта, всички заинтересувани могат да получават информация и консултация.
2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в Страницата https://www.facebook.com/pg/StellaArtois.Bulgaria/notes/
2.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „КАМЕНИЦА” АД, агенция „Суинг” ООД, както и членовете на семействата им.
4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира на 30 март, 2020 г. и продължава до 5 април, 2020 г.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е:
– 30 кена Stella Artois 0,5 cl
Общият брой награди, които ще бъдат предоставени на спечелилите в Играта, е:
– 3 х 30 кена Stella Artois 0,5 cl
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. За да участва за награда от Играта, участникът е необходимо да извърши следните действия в посочената по-долу последователност:
a) Да посети Фейсбук Страницата на Stella Artois:
https://www.facebook.com/pg/StellaArtois.Bulgaria/
и да се запознае с официалните правила на Играта, да ги приеме и декларира, че ще ги спазва.
b) На 30 март, 2020 г., на стената в Страницата ще бъде публикуван игрален пост.
c) Постът представлява задача, която Участникът трябва да изпълни:
« Прати ни в коментар снимка или селфи как се наслаждаваш на Stella Artois вкъщи и може да спечелиш от любимата ти Stella Artois за цял месец.»
7.2. От всички участници с валидно участие, чрез томбола ще бъде изтеглени 3-ма спечелили. Тегленето на томболата за определяне на спечелили участници ще се извърши на 6 април, 2020 г. Спечелилите ще бъдат обявени в специален пост.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ