ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 великденски комплекта от Milka

Спечелете 100 великденски комплекта от Milka
 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията/Играта е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.potursinejnostta.milka.bg
  • II. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: https://www.milka.bg/
  • III. Период на Промоцията /Играта/: 23.03 – 19.04.2020 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
  • IV. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка II, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VII. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • VIII. За да участва в Играта, всеки участник трябва дa изпълни следните стъпки:
   Стъпка 1: Да влезне на сайта на www.potursinejnostta.milka.bg
  • Стъпка 2: Да открие 20-те скрити продукти Milka в рамките на 2 минути. Необходимо условие е да завърши успешно поне една игра, за да има право на участие в съответното седмично теглене.
  • Стъпка 3: Да се регистрира като попълни следните полета (всички са задължителни):
   • – мобилен номер;
    – потвърждение на captcha кода;
    – потвърждение(чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният имейл ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg
  • Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • Всяка игра е с продължителност 2 минути, в които трябва да бъдат открити всички 20 скрити продукта Milka. Всеки има неограничен брой опити. В случай, че участник не успее да открие всички продукти в рамките на една игра, то може да започне отначало.
  • Всяка успешно изиграна игра и направена валидна последваща регистрация в сътоветната седмица осигурява участие в съответното седмичнотеглене, с което участникът увеличава шанса си да спечели награда.
 • Награди:
  • IX. За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 100 бр. Milka продуктови комплекта, разпределени по следния начин:
   • 25 бр. Milka подаръчен комплект за период 1 (23.03 – 29.03.2020 г. включително)
   • 25 бр. Milka подаръчен комплект за период 2 (30.03 – 05.04.2020 г. включително)
   • 25 бр. Milka подаръчен комплект за период 3 (06.04 – 12.04.2020 г. включително)
   • 25 бр. Milka подаръчен комплект за период 4 (13.04 – 19.04.2020 г. включително)
  • Всеки Milka великденски продуктов пакет съдържа следните продукти:
   • 1 бр. Milka яйца с млечен крем 136 г
   • 1 бр. Milka мини шоколадови яйца 100 г
   • 1 бр. Milka плюшена играчка с продукти 96 г
   • 1 бр. Milka великденски заек 45 г
   • 1 бр. Milka великденски микс 126 г
   • 1 бр. Milka великденски Oreo микс 182 г
  • X. Тегленето на печелившите ще се извършва след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“ за конкретния период:
   • Период 1 – 23.03 – 29.03.2020 г. включително – тегленето се извършва на 30.03.2020 г.
    Период 2 – 30.03 – 05.04.2020 г. включително – тегленето се извършва на 06.04.2020 г.
    Период 3 – 06.04 – 12.04.2020 г. включително – тегленето се извършва на 13.04.2020 г.
    Период 4 – 13.04 – 19.04.2020 г. включително – тегленето се извършва на 21.04.2020 г.

   Печелившите ще бъдат публикувани на сайта в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта чрез техните мобилни номера, които ще бъде публикувани на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg

  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.
  • XI. Един участник може да спечели само една награда за периода на играта.
   Всеки участник може да достигне до максимум 5 участия в теглене за съответната седмица. Всеки участник може да достигне до максимум 20 участия в теглене за целия период на активността.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Георгиева

  Здравейте,

  Защо на предложения линк за играта Спечелете 100 великденски комплекта от Milka се отваря стара игра за написване на послания????

  Моля за актуалния линк!

  Благодаря предварително!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ