ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 500 Bluetooth колонки, 1500 раници и още над 550 хиляди награди от Tuborg

Спечелете 500 Bluetooth колонки, 1500 раници и още над 550 хиляди награди от Tuborg

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА„Tuborg Open – Спечели 550 000 музикални награди“

 

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официалниправила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната консуматорска промоция – “Tuborg Open – Спечели 550 000 музикални награди”, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията, с изпълнител „Тера Комюникейшънс“ АД ЕИК 131384920, адрес гр. София, бул. Черни връх 103. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата www.tuborg.bg Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.tuborg.bg.

2. Промоционалната игра е с продължителност от 91 дни в периода от 01.04.2020г. до 30.06.2020г. и се организира и провежда на територията на Република България.

3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

5. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са навършили 18г. и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство), с изключение на служителите на Карлсберг България АД, „Диджитал Ай Ди“ АД, „Тера Комюникейшънс“ АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

6. Участващи търговски марки:

Участващата търговска марка е Туборг, в съответните опаковки:

 • Туборг, оборотна бутилка 500 мл.
 • Туборг, кен 500 мл.

наричани по-долу участващи опаковки.

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален етикет (колие с посланието „Спечели 550 000 музикални награди“) и промоционален дизайн (кен дизайн с посланието „Спечели 550 000 музикални награди“). Печелившите опаковки ще имат символ на кен с надпис „2020“ под капачката или думите “TBRG CAN” под езичето на кена, ако наградата е кен Туборг 500мл. При намирането на промоционален осем символен код под капачката на бутилка Tuborg или езичето на кен Tuborg потребителят може да участва в томбола за 3528 бр. награди описани в точка 7 от Общите условия на играта.

Печелившият символ, изобразен под печелившите промоционални капачки, е следният:

cap

Печелившият символ, изобразен под печелившите промоционални езичета, е следният:

can

7. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

 • Бира Туборг кен от 500 мл. – 550 000 бр.
 • Раница – 1500 бр.
 • Шапка – 1500 бр.
 • Bluetooth колонка – 500 бр.
 • Аудио система – 28 бр.

8. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията, промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за непредоставяне на награди. Спечелените награди – кен „Туборг“ 500мл., трябва да бъдат предявени за получаване в обозначените със знака на промоцията търговски обекти най-късно до 30.06.2020г.

9.1 За наградите раница, шапка, Bluetooth колонка, печелившите участници в промоцията, трябва да потвърдят своята награда за получаване като оставят своята информация за контакт на телефон 02 419 12 52 или 0898 150 552 в рамките на 7 календарни дни от спечелването й. След изтичане на 7 дни от спечелване на предметната награда, участникът губи правото си да я предяви за получаване и организаторът няма да носи отговорност.

9.2 За награда аудио система печелившите участници в промоцията, ще бъдат уведомени чрез SMS и обаждане от Организатора, за да предоставят информация за доставка на наградата.

10. Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционален етикет и дизайн по т 6.

11. За да участват в промоционалната игра за наградите раница, шапка, Bluetooth колонка или аудио система, участниците трябва да посетят интернет адрес www.tuborg.bg и

11.1. Да въведат уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

11.2. Да въведат без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXX XXX XXX или 359XX XXX XXX.

11.3 Да потвърдят, че са запознати и съгласни с правилата на играта;

11.4. Да пазят капачката и/или езичето с промоционалния код;

11.5 След преминаване на по-горните стъпки да натиснат бутон „РЕГИСТРИРАЙ“

12.1 При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора, дали печели една от наградите: раница, шапка или Bluetooth колонка.

12.2 При регистрация на пет или повече промоционални кода, потребителят участва в седмична томбола за спечелването на една от 28 броя аудио системи. Всяка сряда в присъствието на тричленна комисия ще бъдат изтегляни по два броя аудио системи. Натрупаните кодове на потребителите участвали, но неспечелили в седмичната томбола, ще бъдат занулявани и няма да се прехвърлят за участие в последващи томболи. Последните 2 броя аудиосистеми ще бъдат изтеглени чрез томбола на 01.07.2020г.

13. Всеки участник може да регистрира неограничен брой промоционални кодове в периода на промоцията.

13.1. След 17.05.2020г. участниците в промоцията ще имат възможност да изберат кой да бъде българският артист на Tuborg Open през 2020г. сред участниците в Гласът на България. Гласуването е възможно на www.tuborg.bg с въвеждане на осем символен код от капачката или езичето на кен от промоционалните опаковки на Туборг без значение дали кодът е бил регистриран за спечелването на награда или не, дали е печеливш или не. Един регистриран код осигурява на участника един глас.

14. Общият брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин:

 • 1500 бр. раници ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда.
 • 1500 бр. шапки ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда.
 • 500 бр. Bluetooth колонки ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда.
 • 28 бр. аудио системи ще бъдат изтегляни в присъствието на тричленна комисия, по два броя всяка седмица. Натрупаните кодове на потребителите участвали, но неспечелили в седмичната томбола, ще бъдат занулявани и няма да се прехвърлят за участие в последващи томболи. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез SMS съобщение и обаждане от Организатора. Всеки участник ще може да проверява броя регистрирани кодове, свързани към конкретния мобилен номер.
 • Участниците, спечелили бира кен, ще могат да я получат в предварително определени търговски обекти, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печелившата капачка или езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите – бира кен Туборг ще бъде публикувана на www.tuborg.bg. Картата с търговски обекти може да бъде променяна в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.tuborg.bg. Във връзка с обявеното извънредно положение, списъкът може да съдържа обекти, които не са актуални наградни центрове. „Карлбсерг България“ АД полага всички възможни усилия да осигури максимално покритие на промоцията в търговската мрежа.
 • Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един обект.

15. Участниците, спечелили раница, шапка или Bluetooth колонка, ще получат съобщение на екрана с информация за начинa, по който могат да се свържат с Организатора за потвърждение на наградата си в 7 дневен срок. Участниците, спечелили аудио система, ще получат SMS съобщение и обаждане от Организатора с информация за начина, по който могат да се свържат с Организатора за потвърждение на наградата си. Печелившите участници следва да се обадят на телефонен номер 02 419 12 52 или 0898 150 552 (според тарифния план на абоната), за да предоставят адрес за доставка на наградата си.

16. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

17. Печелившите участници ще бъдат обявявани на интернет адреса www.tuborg.bg в периода по т. 2. чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

18. На интернет адрес www.tuborg.bg всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент.

19. Наградите раница, шапка, Bluetooth колонка и аудио система от промоционалната игра ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

20. Участникът, спечелил раница, шапка, Bluetooth колонка или аудио система следва да се обади на телефон 02 419 12 52 или 0898 150 552 (според тарифния план на абоната) и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалната капачка или езиче на кен. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок от 7 календарни дни описаните действия в предходното изречение, той губи правото да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Много се надявам да спечеля нещо

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ