ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете матрак МАТРО по избор, топ матрак и възглавница

Спечелете матрак МАТРО по избор, топ матрак и възглавница

Играта продължава до 10 април 2020 г.

Общи условия и правила за провеждане на промоционална кампания
1. Организатор
Организатор на кампанията е Интершоп ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к.Тракия бл.44 , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG 201680761, тел.: 0885 545 060, e-mail: office@mattro.net.
2. Териториален обхват и място на провеждане на кампанията
Кампанията ще бъде проведена във Фейсбук страницата на Матро -> https://www.facebook.com/Matraci.Bulgaria/
3. Срок
Кампанията се провежда в периода от 03.04.2020 г. до 10.04.2020 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати срока на кампанията, като поема ангажимент да разпространи информация за промяната своевременно на интернет страницата на организатора: www.mattro.net.
4. Съдържание на кампанията/ играта
Чрез отговаряне на въпрос, зададен от Организатора в публикация в официалната Фейсбук страница на МАТРО -> https://www.facebook.com/Matraci.Bulgaria/
Участието не е обвързана с покупка.
5. Награди
Наградите, които могат да бъдат спечелени в томболата са:
1.Матрак МАТРО по избор на спечелилия;
2.Топ Матрак Лавандула Виско
3.Възглавница Green Life
6. Правила за провеждане на томболата
6.1. Играта ще бъде провеждана онлайн в периода 03.04.2020 г. до 10.04.2020 г.
6.2. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с изключение на служителите на „МАТТРО“ ООД, членовете на техните семейства и лицата, взели участие в организацията и провеждането на играта.
6.3. За участие в Играта е необходимо да бъде отговорено на въпрос, зададен от Организатора в официалната Фейсбук страница на МАТРО.
6.4. Играта не е обвързана с покупка.
6.5. В периода, в който се провежда Играта, всеки участник може да участва с неограничен брой коментари.
6.6. Наградите, опоменати в точка 5, ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 10.04.2020г.
Организатора не поема ангажимент да информира победителите по мейл или телефон.
6.7. Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или с друга Награда.
6.8. Участникът има право да се откаже от спечелената Награда, като в този случай няма право на замяна.
6.9. Организаторът НЕ поема транспортните разходи за изпращане на наградите.
7. Комуникация
Съобщение за провеждането на Томболата ще има на официалната Фейсбук страница на МАТРО.
8. Допълнителни условия
Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя тези Общи условия, включително правилата на Томболата по т. 6, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ