ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 11 грил преси Tefal Optigrill

Спечелете 11 грил преси Tefal Optigrill

Официални правила на промоционална кампания

„Купи 1 МЕТРО единица Coca Cola/ Coca Cola Zero/ Fanta или Sprite от 1 л/ 1.5 л или 2 л и участвай в томбола за Tefal Optigrill“

І. ОРГАНИЗАТОР

1.    Промоционална кампания „Купи 1 МЕТРО единица Coca Cola/ Coca Cola Zero/ Fanta или Sprite от 1 л/ 1.5 л или 2 л и участвай в томбола за Tefal Optigrill“
(„Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“), и „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“АД, ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” №8,  регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG131032463, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes за България („ККХБК“), (заедно наричани  „Организатори“).

2.    Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3.    Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

4.    С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II. ДЕФИНИЦИИ

УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро, коeто направи покупка на поне една МЕТРО единица (стек от 6 бр. бутилки) от Участващ обект (съгласно дефиницията по-долу) и поне един от закупените продукти е продукт с марка Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta или Sprite в опаковки от 1л, 1.5л или 2л и регистрира покупката си на metro.bg. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаторите, както и на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда в периода: от 06:00:00 ч. на 02.04.2020 г. до 24:00:00 ч. на 15.04.2020 г.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“, с изключение на клиентите по доставка („Участващи обекти“).

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка, от който и да е Участващ обект, на една МЕТРО единица (стек от 6 бутилки) от продукт с марка Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta или Sprite в опаковки от 1л, 1.5л или 2л има възможност да участва в томбола за спечелване на една от посочените награди, подробно описани в Раздел V от настоящите правила. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.metro.bg/Coca-Cola, като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, клиентски номер и номер на фактурата, удостоверяващ покупката на продукт/и Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta или Sprite в опаковки от 1л, 1.5л или 2лВ промоцията не участва промопакет 2бр х 1.5л Coca Cola. За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Промоцията.

Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една МЕТРО единица от продукт с марка Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta или Sprite в опаковки от 1л, 1.5л или 2л се счита за едно участие. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

1 от общо 11 бр. от арт. 310961 Tefal Optigrill, по един брой за всеки от участващите обекти.

Тегленето на Наградите ще се проведе не по-късно от 24.04.2020. от комисия, съставена от представители на Организатора.като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол и публикувани на www.metro.bg/Cocacola, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 11 Печеливши, както и 11 резервни Участници.

2 comments

  • kak da uchastvam v igrata ?

    • Играйте и спечелете

      Здравейте,
      в самата публикация са описани правилата. В нейният край има голям линк – „За участие в играта, кликнете тук“. След като го натиснете ще се отвори играта. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ