ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тв модул, холна маса, тоалетка и табуретка от мебели Виденов

Спечелете тв модул, холна маса, тоалетка и табуретка от мебели Виденов

Играта продължава до 8 парил 2020 г.

1. Организатор
1.1. Игрите, провеждани на страницата на „Виденов Груп“ ЕООД (Furniture Videnov) https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, се организират от притежателя на търговската марка „Мебели Виденов“, наричан по-долу за краткост „Организатор”.
1.2. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като предварително обявява поправките или измененията публично във Facebook страницата.
1.3. Организаторът уведомява печелившия участник чрез отделен пост или чрез лично съобщение във Facebook.
1.4. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите.
1.5. Организаторът на играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрите.
2. Право на участие
2.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, което има РЕАЛЕН Facebook профил, има навършени 18 години преди датата, която поставя начало на играта и е изпълнил правилно условията описани в чл. 4 на настоящите правила.
2.2. В играта НЯМАТ право да участват служители на фирмата Организатор и техните семейства.
2.3. Участниците е необходимо да се запознаят с настоящите Правила, които са публикувани в секцията NOTES, в самата Facebook страница на адрес – http://mebe.li/8da/3fca
2.4. За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на Мебели Виденов, нито заплащането на каквато и да било такса.
3. Период за провеждане на играта
3.1. Играта „Аз избирам Мебели Виденов“ или наричана по-долу за краткост „Играта“ започва на 04.04.2020 г. в 10:00 часа след публикуването на пост във Facebook страницата на Организатора https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, даващ начало на играта.
3.2. Играта продължава до 08.04.2020 г. – 23:58 часа. Всяко участие след това се счита за невалидно.
3.3. Обявяване на победителите – 10.04.2020 г.
4. Условия за участие в играта
4.1. Участниците в играта трябва да изпълнят следните условия: Като коментар под поста даващ начало на играта, участниците трябва да напишат защо са избрали да се доверят на Мебели Виденов за обзавеждането на техния дом и коя награда от посочените 4 биха искали да получат, ако спечелят.
4.2. Всеки, изпълнил правилно условията на играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в жребия за спечелване на една от 4-те награди. Всеки един от четиримата печеливши участника, следва да спечели посочената от него награда в коментара, с който е заявил успешно своето участие в играта.
5. Теглене на победител.
5.1. Победителите, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, се определят чрез жребий на лотариен принцип чрез електронно теглене с помощта на независима програма.
5.2. С изпълнението на условията за участие, с цел информиране на победителите, участниците дават право на Организатора да публикува имената на печелившите на своята Facebook страница https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, както и на сайта www.videnov.bg., включително и по избор на Организатора на коментарите на участниците защо са избрали да се доверят на Мебели Виденов за обзавеждането на дома си.
5.3. Организаторът се задължава да осведоми печелившите участници така, както е описано в точка 1.3. Организаторът не носи отговорност, ако по някаква причина данните, предоставени от участниците, са неверни или сгрешени и това възпрепятства осведомяването им.
6. Награда
6.1. Наградите са: ТВ модул Модесто (в цвят дъб сонома и венге), холна маса Новела (в цвят светъл дъб), тоалетка Сенс (в цвят дъб сонома) и табуретка Его (в цвят тъмносив и тъмнобежов)
6.2. Спечелената награда не може да бъде заменяна. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или друга равностойност.
6.3. Получаване на награда – За да получи наградата си, всеки един от печелившите участници следва да изпрати своите лични данни – имена, телефон и адрес за доставка под формата на лично съобщение във Facebook страницата на Организатора или по e-mail (с който Организаторът се е свързал с участника) в 10 дневен срок от публикуване на печелившите. Наградата се изпраща до предварително обявен от победителя адрес. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите, както и други невалидни данни предоставени от участниците.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ