ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 кутии с вафли Боровец

Спечелете 3 кутии с вафли Боровец
Официални правила на онлайн игра
1. Период: От 06.04.2020 г. до 12.04.2020 г. в 17:00 PM
2.Организатор: „Ден и Нощ” ООД със седалище и адрес на управление: Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов“ № 5, наричано по-нататък Организатор.
3. Правила за участие:Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на „Ден и Нощ” ООД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.
4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на “Боровец” – вафли и бисквити във Facebook https://www.facebook.com/Borovets.wafers.biscuits/. Регистрацията за участие се осъществава с коментар под поста на играта. Участниците трябва да напишат в коментар къде крият вафлите си вкъщи.
5. Награди: 3 победителя ще спечелят по 1 кутия вафли по избор
6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.
Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички, които са комрнтирали. Томболата ще бъде теглена на 13.04.2020 г. в 12:00ч., като печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на “Боровец” – вафли и бисквити във Facebook на 13.04.2020г. (до края на работния ден). Ще бъдат изтеглени и равен брой резерви (3 броя), в случай че печелившият не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
Организаторът се задължава в срок до 2 дни от изтеглянето на печелившите участници да се свърже с тях в съобщение във фейсбук.
За да получи наградата си, всеки победител се съгласява в рамките на до 1 ден да върне отговор, като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: три имена; имейл адрес; телефон за връзка.
Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него до 1 ден след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш;
Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешни и/или непълни данни, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ