ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два стека лютеница Първомай

Спечелете два стека лютеница Първомай

Играта продължава до 23 април 2020 г.

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „Булконс Първомай” ООД ЕИК BG204407650. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на стената на Булконс Първомай ООД на Интернет адрес: https://bit.ly/34nsScd за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://bit.ly/34nsScd
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Булконс Първомай” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 09.04.2020 г. до 23:59 ч. на 23.04.2020 г., само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на Facebook страницата на Булконс Първомай: https://www.facebook.com/lutenitcaparvomay/
2. На 09.04.2020 г. на страницата в Facebook ще бъде публикувана снимка с текст към нея:
Готови ли сте за вкусна ИГРА с награди?!
Сподели ни твоята любима филийка с Лютеница Първомай под този пост, тагни приятел с когото би я разделил и за финал сподели поста на твоята стена. А ние ще наградим най-вкусната филйка със стек лютеница по избор за победителя и неговият приятел.Пълни условия на играта: @@@
3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 23.04.2020 г.), чрез жребий на случаен принцип ще се изтеглят имената на трима участници, които са спазили условието, описано в т. 2, които ще спечелят награда – по 1 бр. стек лютеница за качилият снимката и 1 бр. стек лютеница за отбелязаният му приятел.
4. Общият Награден фонд за целия период на Играта включва: 2 бр. стек лютеница
5. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени като пост във Facebook страницата на Булконс Първомай на 24.04.2020 г. За да получат наградите си, победителите трябва да изпратят две имена, адрес и телефон чрез лично съобщение в страницата на Булконс Първомай във Facebook. Спечелилите участници нямат право да получат парична равностойност на наградата.
6. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 30 (тридесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена от спечелилия. При получаването съответният печеливш Участник следва да представи лична карта и да докаже, че има навършени 18 години. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ