ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет интериорни бои Леко със сребърни йони

Спечелете пет интериорни бои Леко със сребърни йони

Играта продължава до 22 април 2020 г.

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Организаторът на играта е „Оргахим“ АД със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Трети Март“ 21.
2. СРОК НА ИГРАТА И РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1. Играта се провежда на територията на Република България през периода 16.04.2020 до 22.04.2020 г.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
3.1. В играта участва всяко дееспособно пълнолетно физическо лице, което отговори на условието да напише в коментар под пост във Facebook страницата на Организатора на играта „Остани си вкъщи“ /„#ОстаниСиВкъщи“/ и сподели как прекарва времето си в условията на обявеното извънредно положение в страната.
3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица и да не са служители на „Оргахим” АД или членове на техните семейства.
3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази игра е 18 навършени години, считано към деня на началото на играта.
3.4. Предоставените от спечелилите участници данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
4.1 За да участва в томболата за наградата, всяко лице трябва да напише в коментар под пост във Facebook страницата на Организатора на играта „#ОстаниСиВкъщи“ и сподели как прекарва времето си в условията на обявеното в страната извънредно положение. Постът за играта ще бъде позициониран на Facebook страниците на Оргахим и Леко и всеки участник може да участва само по един път.
4.1.1. Оргахим АД си запазва правото да премахне всеки коментар, който не отговаря на добрия тон и е в разрез със стандартите за публикуване във Facebook,находящи се на следния интернет адрес https://www.facebook.com/communitystandards
4.2. Чрез участието си в играта, участниците изрично се съгласяват,при условие, че са спечелили награда да предоставят личните сиданни с цел получаване на наградата и с цел последващи маркетингови активности на „Оргахим” АД.
5. НАГРАДИ
5.1. Наградите са:
– 5 броя Интериорна бяла боя Леко със сребърни йони – 4L
5.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с друга или предоставяне на паричната й равностойност.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
6.1. Печелившите ще бъдат обявени във Facebook страницата на Оргахим – https://www.facebook.com/OrgachimJSC/, както и на Facebook страницата на Леко –https://www.facebook.com/lekopage на 23.04.2020г.
6.2. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип от комисия, назначена от Организатора, чрез томбола измежду всички, които са заявили участие чрез коментар.
6.3 Организаторът ще се свърже с печелившите посредством съобщение във Facebook в рамките на 1 (един) работен ден от изтеглянето му. Ако някой от печелившите не отговори на изпратеното мусъобщение в рамките на посочения в т. 7.1. срок, ще бъде изтеглендруг печеливш.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ