ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 43 инчов телевизор LG LED TV

Спечелете 43 инчов телевизор LG LED TV

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА  „ПРОЛЕТНА ТОМБОЛА“ С COLOR HOME

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „Пролетна томбола“

1.1. Настоящите общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на кампанията „Пролетна томбола“ (“Кампания“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.

1.2. Организатор на Кампанията е „Вамко” ООД, собственик на бранда COLOR HOME, ЕИК 831508451 , със седалище и адрес на управление: гр. София , бул. „Г.М. Димитров 24“(по-долу за краткост „Организатор“).

1.3. Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Кампанията.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКТИ УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА 

2.1. Кампанията се отнася за всички продукти –  бои, лакове, китове, грундове, масла, лепила и почистващи препарати  с марките  „Levis“, „Dulux”, „Sikkens”, „Vivechrom“, „Hammerite“, „Trimetal“ и „TEC7“  във всичките им разфасовки, намиращи се в сайта на COLOR HOME – https://color.bg/

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Кампанията се провежда в периода от 12 април  2020 г. до 31 май 2020 г.
3.3. Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страница на Организатора

https://color.bg/41/usloviq-na-tombolata/ , както и в официалната страница на COLOR HOME във Фейсбук: https://www.facebook.com/Vamko.Color.Home/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗАУЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, освен посочените в чл.4.2, което в периода на Кампанията е закупило продукт от сайта на COLOR HOME4.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора , както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

5.1. В Кампанията участват всички лица, които са: Закупили един или повече продукти от сайта на COLOR HOME – https://color.bg/  с минимална стойност от 100 лв. или повече от 100 лв.

Всеки участник може да направи неограничен брой поръчки от сайта, с които да участва в томболата.

5.2. Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата, съгласно условията на настоящите Общи условия.

5.3. Организаторът има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Кампанията, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в уебсайта на Организатора https://color.bg/41/usloviq-na-tombolata/

5.4. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните при поръчката. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ 

6.1. В кампанията ще бъде дадена една награда, а именно:

6.1.1. 1 бр. Телевизор LG LED TV 43’’ (43LT340COZB)

Тегленето и на наградата ще се извърши от нотариус на 04.06.2020 г. и печелившият ще бъде обявен в уеб страницата на Организатора https://color.bg/, както и на официалната страница на COLOR HOME във Фейсбук : https://www.facebook.com/Vamko.Color.Home/

До 5 работни дни печелившият  участник  ще бъде известен персонално от представител на Организатора чрез обаждане на предоставения от печелившият  телефонен номер  и чрез електронна поща, изпратена до него. Доставката на наградата ще се извършва в срок най-малко две седмици след изтегляне на печелившия. Разходите по доставката са за сметка на Организатора.

6.2. Победителят няма право да получа паричната равностойност на наградата.

6.3. Имената на печелившият от  Кампанията ще бъдат обявени и достъпни на уеб-страницата на Организатора https://color.bg/ и официалната фейсбук страница на COLOR HOME:

https://www.facebook.com/Vamko.Color.Home/

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА ОТ КАМПАНИЯТА

7.1 Победителят ще получи наградата до посочен от него адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с победителя.

7.2. В случай че със спечелилия награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 5 работни дни, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на някого.

7.3. Организаторът ще изисква предоставянето на документ за самоличност с цел идентифициране и доказване на възраст.–

7.4. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ