ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди във фотоконкурса на WWF

Спечелете чудесни награди във фотоконкурса на WWF
1. Организатор на играта
1.1. Facebook играта на WWF Bulgaria (наричана по-долу „Играта“) се организира от WWF Bulgaria, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III”, №19Б. („Организатор“).
1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата: https://www.facebook.com/WWFBulgaria/
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата https://www.facebook.com/WWFBulgaria/
2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Играта се провежда за период от 2 седмици, както следва:
• Период 1: 16.04.2020 г.- 21.04.2020 г. Включително (изпращане на снимки)
• Период 2: 22.04.2020 г. – 27.04.2020 г. Включително (качване на галерия и гласуване потребители)
• Период 3: 28.04.2020 г. Обявяване на победители
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, с постоянен адрес в България.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация на страницата във връзка с провеждането на https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ , Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.
3.4. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.
4. Механизъм на Играта
4.1. Всеки потребител ще може да се включи в Играта, като изпълни условието за участие:
Да изпратите до 3(три) авторски снимки, отговаряща на зададената тема на фотоконкурса: “Природни снимки от България”
  • Период 1: Изпраща 1 или няколко авторски снимки на лично съобщение на https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ , според условието, описано в играта на страницата на https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ .
  • Период 2: Всички изпратени снимки, които отговарят на условието за участие в играта, ще бъдат публикувани във фотогалерия на страницата на https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ . Потребителите гласуват за снимките във фотогалерията, които харесват.
  • Период 3: 5 (петима) потребители събрали най-много гласове на техните снимки получават награди от WWF..
4.2. Всеки индивидуален Участник участва еднократно в играта със снимката, събрала най-много гласове, независимо от броя на снимките, които е изпратил.
4.3. Публикуваното от участниците съдържание, следва да не съдържа нецензурни, неприлични и дискриминиращи думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ . Организаторът има правото да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.
5. Награда
5.1. Печелившите участници в Играта ще получат награди от WWF България: торбичка с брандирани материали
5.2. Избирането на печелившите участници, ще стане на два етапа.
етап 1: Публикуване на галерия на страницата на https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ с потребителските снимки, които отговарят на посочените в т. 4.1. условия. Потребителите гласуват за техните фаворити в публикуваната галерия на страницата, а 5 (петте) снимки събрали най-много гласове през етап 1,ще получат награди.
5.3. Спечелилите участници ще бъдат обявени най-късно до 18:00 часа българско време след приключване на период от играта на Facebook страницата https://www.facebook.com/WWFBulgaria, съответно 28.04.2020 г.
Всеки печеливш в Играта ще бъдат известен от Организатора посредством лично съобщение във Facebook на профила, с който участва в Играта и от който е изпратена снимката.
5.4 Ако печелившият участник не осъществи контакт в рамките на 24 часа след известяването им с лично съобщение, правото за награда отпада, а същата остава притежание на Организатора на Играта.
5.5. Спечелилите ще получат наградите след уточнение с Организатора.
5.6. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ