ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 170 чудесни награди от Ouzo of Plomari

Спечелете 170 чудесни награди от Ouzo of Plomari

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА: „играй и Може да спечелиш с пломари“.

ОРГАНИЗИРАНА ОТ „Селектед Брандс- Ко ЕООД” И „комтехсис еоод” („ОРГАНИЗАТОРИ“)

НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ УРЕЖДАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОТ ЕДНА СТРАНА И УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ОТ ДРУГА СТРАНА, КАКТО И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В НЕЯ.

 1. ПЕРИОД НА ИГРАТА

ИГРАТА СЕ ПРОВЕЖДА В ПЕРИОДА 15.04.2020 Г. ДО 15.06.2020 Г., В ИНТЕРНЕТ НА СЛЕДНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС http://game.selectedbrands-co.com  .

 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА

„Селектед Брандс- Ко ЕООД“ , ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА С ЕИК 175275844, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ СОФИЯ, ЖК. ХАДЖИ ДИМИТЪР; бл.118  И адрес за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ГР. СОФИЯ, ЖК. ДРУЖБА 1, БУЛ.  проф.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ № 29 1/А; ет.1; ап. 1,  ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ евгени илиев стамов  В КАЧЕСТВОТО му НА УПРАВИТЕЛ

И

„комтехсис еоод” , СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ гр. софия, с. кокаляне; ул. искър 61. РЕГИСТРИРАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ЕИК 113506828 ,  ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ стефан димитров петров. В КАЧЕСТВОТО  НА УПРАВИТЕЛ.

 1. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

http://game.selectedbrands-co.com  .  ИГРАТА СЕ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 1. УЧАСТНИЦИ

4.1. УЧАСТНИК В ИГРАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, НАВЪРШИЛО 18 (ОСЕМНАДЕСЕТ) ГОДИНИ, КОЕТО Е ДЕЕСПОСОБНО. С УЧАСТИЕТО СИ В ИГРАТА ВСЕКИ УЧАСТНИК ДАВА ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ САМО ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО СИ В ИГРАТА.
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА БУТИЛКА УЗО ПЛОМАРИ 700ML ИЛИ 1L, ИЛИ ПРЕМИУМ КЛАС УЗО АДОЛО  700ML ИЛИ 1L.

4.2. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УЧАСТНИК В ИГРАТА ЛИЦЕ, КОЕТО Е СЪДРУЖНИК ИЛИ АКЦИОНЕР, ИЛИ РАБОТИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДРУГ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ, ИЛИ Е ЗАЕТО В ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С РЕАЛИЗАЦИЯТА, ОСИГУРЯВАНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ИГРАТА. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДАННИ, УСТАНОВЯВАЩИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ С ТОВА ИЗИСКВАНЕ, ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИГРАТА ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧАСТИЕТО НА ТАКОВА ЛИЦЕ ДО ОПРОВЕРГАВАНЕТО НА НЕСЪВМЕСТИМОСТТА ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИКА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИГРАТА САМОСТОЯТЕЛНО ПРЕЦЕНЯВАТ ДАЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА Е ОПРОВЕРГАНО.

 1. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5.1. ПРОВЕЖДАНЕТО И УЧАСТИЕТО В ИГРАТА „ играй и може да спечелиш с пломари” СЕ ИЗВЪРШВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, КАКТО И ПРАВИЛАТА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ.

5.2. ЗАПОЗНАВАНЕТО С  ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И УЧАСТНИКЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

5.3.  УЧАСТНИКЪТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е СЪГЛАСЕН ДОБРОВОЛНО ДА ПРЕДОСТАВИ ДВЕТЕ СИ ИМЕНА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КАТО Е ЗАПОЗНАТ, ЧЕ те ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИГРА. УЧАСТНИКЪТ Е ИНФОРМИРАН, ЧЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: OFFICE@SELECTEDBRANDS-CO.COM ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯТА СИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

5.4. С ВКЛЮЧВАНЕТО СИ В ИГРАТА, УЧАСТНИКЪТ ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ ПРИЕМА ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА

5.5. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА БУТИЛКА УЗО ПЛОМАРИ 700ML ИЛИ 1L, ИЛИ ПРЕМИУМ КЛАС УЗО АДОЛО  700ML ИЛИ 1L.

5.6. УЧАСТИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПОСРЕДСТВОМ СЛЕДНИЯ МЕХАНИЗЪМ:

ВСЕКИ УЧАСТНИК ТРЯБВА:

 • ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ И ДА ПРИЕМЕ ОФИЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА;
 • ДА ЗАКУПИ БУТИЛКА УЗО ПЛОМАРИ 700ML ИЛИ 1L, ИЛИ ПРЕМИУМ КЛАС УЗО АДОЛО;
 • ДА УЧАСТВА В ИГРАТА, КАТО РЕГИСТРИРА ФИСКАЛНИЯ БОН ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПОКУПКА НА http://game.selectedbrands-co.com ;
 1. НАГРАДИ

6.1. ВСЕКИ УЧАСТНИК, ЗАКУПИЛ БУТИЛКА УЗО ПЛОМАРИ 700ML ИЛИ 1L, ИЛИ ПРЕМИУМ КЛАС УЗО АДОЛО  700ML ИЛИ 1L. И РЕГИСТРИРАЛ ФИСКАЛНИЯ БОН ОТ НАПРАВЕНАТА ПОКУПКА, на която задължително е изписано като артикул името на продукта- Узо Пломари или узо адоло, както и разфасовката, НА http://game.selectedbrands-co.com  .  , УЧАСТВА В ТОМБОЛА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.05.2020 Г. И 16.06.2020 Г. И В КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ИЗТЕГЛЕНИ ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ ЗА СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ:

 • УЗО ПЛОМАРИ 0.700ML – 50 БР.
 • УЗО АДОЛО 0.700ML – 50 БР.
 • УЗО ПЛОМАРИ 3L – 10 БР.
 • РЕКЛАМНИ ТАБЛИ ЗА ИГРА ПЛОМАРИ- 20 БР.
 • дървен сет за сирена- 20 бр.
 • раница с Узо Пломари 200мl, узо адоло 200мl и

узо матарери 200мl– 20 бр.

6.2. ВСИЧКИ ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ ЗА НАГРАДИТЕ, ОПИСАНИ В Т.6.1, ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДВА ПЪТИ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ НА 18.05.2020 Г. И 16.06.2020 Г.

 1. ПОБЕДИТЕЛИ:

7.1. УЧАСТНИЦИТЕ , СПЕЧЕЛИЛИ  НАГРАДИ ОТ ИГРАТА, ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ С ДВЕ ИМЕНА В МЕНЮ ПОБЕДИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА http://game.selectedbrands-co.com  , КАКТО И НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА  https://www.facebook.com/OuzoOfPlomari/

7.2. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА УЧАСТВА С НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ НАГРАДИ, ОПИСАНИ В Т.6.1.

 1. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ:

8.1. ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИГРАТА ОБЯВЯВАТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ, СПЕЧЕЛИЛИ  НАГРАДИТЕ В СПЕЦИАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ НА СТРАНИЦАТА https://www.facebook.com/OuzoOfPlomari/ И  ГИ ПУБЛИКУВА В МЕНЮТО „ПОБЕДИТЕЛИ” НА УЕБСАЙТА http://game.selsectedbrands-co.com

8.2.  ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЕМАТ АНГАЖИМЕНТ  ДА УВЕДОМЯТ  ПУБЛИЧНО ВСЕКИ ЕДИН ОТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ. ПУБЛИЧНО СЕ СЧИТА СЪОБЩЕНИЕТО, ОТПРАВЕНО НА САЙТА http://game.selectedbrands-co.com  , КАКТО И ВЪВ FACEBOOK КАНАЛА НА МАРКАТА, КАКТО И ТАКОВА, ИЗПРАТЕНО ОТ ВСЯКАКЪВ ДИГИТАЛЕН МЕДИУМ. ПОБЕДИТЕЛЯТ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ СПЕЧЕЛЕНАТА НАГРАДА, ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ ДА СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРИТЕ СЛЕД ПУБЛИЧНОТО СИ УВЕДОМЯВАНЕ И ДА ПРЕДОСТАВИ СВОИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ, КАКТО И ДРУГА НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА.

8.3. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

ВСЕКИ ПОБЕДИТЕЛ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН В МЕНЮТО „ПОБЕДИТЕЛИ” НА УЕБСАЙТА http://game.selectedbrands-co.com   /, КАКТО И В СПЕЦИАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ НА СТРАНИЦАТА https://www.facebook.com/OuzoOfPlomari/

 • СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИМЕТО НА ПОБЕДИТЕЛЯ, В 15-ДНЕВЕН СРОК, ПОБЕДИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОН И/ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС, И ДА ПРЕДОСТАВИ ПОИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ,  ЗА ДА СЕ УТОЧНИ КАК И КЪДЕ ЩЕ ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ. АКО ПОБЕДИТЕЛЯТ НЕ СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРИТЕ В РАМКИТЕ НА 10 работни ДНИ, ГУБИ ПРАВОТО ДА ПОЛУЧИ СВОЯТА НАГРАДА И ОРГАНИЗАТОРИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБЕРАТ ДРУГ УЧАСТНИК, КОЙТО ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.
 • НАГРАДИТЕ СЕ ПРЕДАВАТ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ КУРИЕРСКА ФИРМА НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В СРОК ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ СЛЕД ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМАТА КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ.
 • ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ, ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ С ЛИЧНА КАРТА.
 • ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ СИ, ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДАННИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:
  • АДРЕС
  • ТРИ ИМЕНА
  • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА
  • И-МЕЙЛ АДРЕС
  • КАСОВА БЕЛЕЖКА, ЧИЙТО НОМЕР СЪОТВЕТСТВА НА ИЗТЕГЛЕНИЯ ПЕЧЕЛИВШ И ЯСНО ПОКАЗВА, ЧЕ Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ В 6.1
 • ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ПОБЕДИТЕЛ, ПРЕДОСТАВИЛ НЕВАЛИДЕН ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ, НЕПЪЛЕН ИЛИ НЕТОЧЕН АДРЕС ИЛИ ГРЕШНИ ИМЕНА.
 • С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, ВСЕКИ УЧАСТНИК ДАВА СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ПРЕДОСТАВя ВЪВ ВРЪЗКА С ИГРАТА. ДОБРОВОЛНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ИГРА Е НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ. ПРЕДПРИЕТИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЛАГАТ ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
 • ОРГАНИЗАТОРИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА НЕ СЛЕДЯТ, РЕДАКТИРАТ ИЛИ РАЗКРИВАТ НИКАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА ИЛИ ЗА УЧАСТИЕТО МУ В ИГРАТА И ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯ СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА – ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО:
  • СА ПОЛУЧИЛИ ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА УЧАСТНИКА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ В ПО-КЪСЕН МОМЕНТ;
  • ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗИСКАНА ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ИЗИСКВАТ И СЪБИРАТ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ;
  • ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАТОРА ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА;
  • ДРУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА СЛУЧАИ.
 • ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗКРИВАНА И ПРЕДОСТАВЯНА НА ТРЕТИ ЛИЦА ЕДИНСТВЕНО ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ ИЛИ ДРУГИ НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ЦЕЛИ.
 • ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ И НЕ ДЪЛЖАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ЛИЦЕ, ЧИЙТО E-MAIL Е ИЗПОЛЗВАН ОТ ДРУГО ЛИЦЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ДАЛО ИЛИ НЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ТОВА.
 • ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ЗАЛИЧАВАТ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДАННИТЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ, КОИТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ В РАМКИТЕ НА УСТАНОВЕНИЯ ОТ ЗАКОНА СРОК.

8.4.  ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЯМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, СВЪРЗАНА С НЕПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ.

8.5.  ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА: ДЕФЕКТНО ИЛИ НЕУСПЕШНО ЕЛЕКТРОННО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ; ПОВРЕДА НА КОМУНИКАЦИОННАТА ВРЪЗКА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОРУДВАНЕ, СИСТЕМИ, МРЕЖИ, ЛИНИИ, САТЕЛИТИ, СЪРВЪРИ, КОМПЮТРИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ КОНКУРС; НЕДОСТЪПНОСТ ИЛИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ, ИЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ИЛИ КОМБИНАЦИЯ ОТ ТЯХ; ПОВРЕДА НА СИСТЕМАТА НА САЙТА; ДРУГИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Stanimir keranov

  Продуктите са първокласни.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ