ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери на стойност 500 и 100 лева от мебели Виденов

Спечелете ваучери на стойност 500 и 100 лева от мебели Виденов

Играта продължава до 10 май 2020 г.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА НА МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ

 1. Организатор

1.1. Томболата, провеждана на сайта на „Виденов Груп“ ЕООД – https://www.videnov.bg/, се организира от притежателя на търговската марка „Мебели Виденов“, наричан по-долу за краткост „Организатор”.

1.2. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като предварително обявява поправките или измененията публично в сайта – https://www.videnov.bg/

1.3. Организаторът уведомява печелившия участник чрез лично електронно писмо на предоставената електронна поща на печелившия.

1.4. Организаторът на томболата не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с томболата.

 1. Право на участие

2.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, което има РЕАЛЕН електронен пощенски адрес, има навършени 18 години преди датата, която поставя начало на томболата, изпълнил правилно условията описани в чл. 4 на настоящите правила и е регистрирало имейла си за получаване на нюзлетър в рамките на периода на иннициативата. Предишни абонати не участват. Ако участникът се откаже от получаването на нюзлетъра преди приключването на инициативата неговото участие автоматично се прекратява.

2.2. В томболата НЯМАТ право да участват служители на фирмата Организатор и техните семейства.

2.3. Участниците е необходимо да се запознаят с настоящите Правила, които са публикувани в сайта на Организатора – https://www.videnov.bg/

2.4. За участие в томболата не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на Мебели Виденов, нито заплащането на каквато и да било такса.

 1. Период за провеждане на томболата

3.1. Томболата започва на 10.04.2020 г. в 10:00 часа след публичното ѝ обявяване в сайта на Организатора – https://www.videnov.bg/

3.2. Томболата продължава до 10.05.2020 г. – 23:58 часа. Всяко участие след това се счита за невалидно.

3.3. Обявяване на победителите – 11.05.2020 г.

 1. Условия за участие в томболата

4.1. Участниците в томболата трябва да изпълнят следните условия: Да напишат своята електронна поща в посоченото за участие поле, с което се съгласяват да получават на своята електронна поща промоционални предложения и друга информация от името на Организатора.

4.2. Всеки, изпълнил правилно условията на томболата и отговарящ на настоящите Правила, участва в жребия за спечелване на един от 6 ваучера.

 1. Теглене на победител.

5.1. Победителите, изпълнили правилно изискванията на конкретната томбола, се определят чрез жребий на лотариен принцип чрез електронно теглене с помощта на независима програма.

5.2. С изпълнението на условията за участие, с цел информиране на победителите, участниците дават право на Организатора да публикува имената на печелившите на своя сайт www.videnov.bg или фейсбук страницата си.

5.3. Организаторът се задължава да осведоми печелившите участници така, както е описано в точка 1.3. Организаторът не носи отговорност, ако по някаква причина данните, предоставени от участниците, са неверни или сгрешени и това възпрепятства осведомяването им.

 1. Награда

6.1. Наградите са: 6 бр. ваучери – 1 бр. ваучер на стойност 500 лв. и 5 бр. ваучери, всеки на стойност 100 лв.

6.2. Спечелената награда не може да бъде заменяна. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или друга равностойност. Ваучерът важи за продуктите предлагани на сайта/търговската мрежа на Организатора и се използва еднократно. При покупка под стойността разликата не се възстановява. При покупка над стойността разликата се доплаща от преносителя. Преносителят може да бъде само пълнолетно лице.

6.3. Получаване на награда – За да усвои своята награда, всеки един от печелившите участници следва да направи онлайн поръчка, поръчка през кол центъра или поръчка в един от търговските обекти на Организатора. След получаване на електронното писмо, с което Организаторът ги информира, че са спечелили, участниците имат 2 месеца за усвояване на своята награда – ваучер.Усвояването ще може са се осъществи чрез въвеждането на код при извършване на поръчка, като ще се регистрира съответната отстъпка спрямо стойността на спечеленият ваучер.

 1. Защита на личните данни

7.1. Участниците в томболата са информирани, че томболата е свързана с предоставянето от тяхна страна на лични данни като електронен пощенски адрес с цел определяне на печелившите в томболата и информиране на победителите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели. Организаторът поема задължение тези данни да не бъдат предоставяни на трети лица.

7.2. Събраните лични данни във връзка с участието в томболата се изтриват автоматично в срок от 2 месеца след приключване на томболата. За повече информация може да се запознаете с Политиката ни за защита на лични данни на https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni.“

При съмнение, че личните данни се обработват незаконосъобразно или не за целите на томболата, всеки би могъл да се обърне към Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 или www.cpdp.bg.

При въпроси, свързани с личните данни, можете да се обръщате към Длъжностното лице за защита на данните на „Виденов Груп“ ЕООД на e-mail: dpo@videnov.bg

 1. Правни спорове

8.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в томболата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Заключителни условия

9.1. Настоящите правила са публикувани на сайта на Организатора – https://www.videnov.bg/

9.2. Всеки участник в томболата, провеждана на интернет страницата на Организатора, се счита за уведомен и запознат с правилата и съгласен с условията.

9.3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в томболата, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на томболата.

9.4. С участието си предоставяте информация на „Виденов Груп” ЕООД, ЕИК: 128621398 За всички неуредени въпроси се прилагат Общите условия на Мебели Виденов, посочени на www.videnov.bg

Настоящите правила са публикувани на 10.04.2020 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Лиляна Маринова

  Мебелите ви са много красиви

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ