ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 ваучера за пазаруване на стойност 20 лева всеки от Kaufland

Спечелете 40 ваучера за пазаруване на стойност 20 лева всеки от Kaufland

От 20.04 до 17.05.2020 г. включително, последвай профила ни в Instagram. Можеш да го направиш ето тук. Публикувай в профила си снимка на домашно приготвено ястие с риба, сложи хаштаг @kauflandbulgaria или #KauflandVkusnaRiba и играй за един от 40 ваучера за пазаруване, всеки на стойност 20 лв. Всяка седмица през периода на провеждане ще бъдат изтеглени по 10 от общо 40-е печеливши.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица с постоянен адрес в
Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на
служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове
на техните семейства, както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на
Играта, в това число в тегленето на печелившите участници.
2.2. Участник в Играта е всяко лице, изпълнило условията за участие в рамките на Периода на
провеждане.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1. Участието в Играта НЕ Е обвързана с покупка.
3.2. За участие в Играта желаещите лица трябва разполагат с отключен профил в Instagram
(https://www.instagram.com/kauflandbulgaria/) и да публикуват снимка на домашно приготвено
ястие с риба, като задължително отбележат @kauflandbulgaria или #KauflandVkusnaRiba, в
рамките на Периода на провеждане.
3.3. В тегленето на наградите участват само участници в Играта, които имат право да участват
съгласно горната т. 2.1. и са изпълнили и трите изброени в т. 3.2. по-горе условия. В рамките на
периода, в който се провежда Играта, един Участник може да коментира и публикува снимки
по посочения начин неограничен брой пъти, като обаче ще участва само веднъж в тегленето на
наградите.
3.4. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за
спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на технически и други
средства и методи, различни и/ или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила.
При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат
до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта
си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от Играта
неговите/ нейните/ техните участия и да го/ я/ ги лиши от правото да получи/ получат
изтеглената награда.

IV. НАГРАДИ
4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда – ваучер за пазаруване на
стойност 20 лв. Общият брой ваучери за пазаруване, които ще бъдат раздадени в играта, а 40
бр. Всяка седмица през периода на провеждане ще бъдат изтеглени по 10 от общо 40-те
печеливши.
4.2. Снимките за участие в Играта следва да бъдат публикувани в Instagram в Периода на
провеждане, т.е. от момента на публикуването на обявление за Играта в профила на Kaufland
България в Instagram до най-късно 23:59 ч. на 17.05.2020 г. (неделя). Снимки, публикувани
след този час, няма да участват в тегленето на наградите.
4.3. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду участници, отговарящи на
зададените в т. 3.2. по-горе условия, от комуникационна агенция „НОУ УЕЙ ЕООД“, [Knoway].

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ