ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чаши и 47 хлебопекарни Tefal от Coca-Cola

Спечелете чаши и 47 хлебопекарни Tefal от Coca-Cola

Играта продължава до 31 май 2020 г.

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Купи две бутилки Кока-Кола, Фанта или Спрайт от 1L, 1.5L или 2L и можеш да спечелиш хлебопекарна! Изтрий скреч полето, за да спечелиш чаша. Пази касовата бележка!“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се провежда в периода: от 23.04.2020г. до 31.05.2020 или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано.

За избягване на всяко съмнение Промоцията  започва на 23-ти април 2020г. и ще продължи до 31ви май 2020г. (включително) или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано, независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в следните обекти:

 • гр. Плевен, магазин Фантазия, бул. Христо Ботев № 140
 • гр. Варна Grand Mall, ул. Акад. Андрей Сахаров  № 2
 • гр. Велики Преслав, магазин Йоми, ул. Борис Спиров 45
 • гр. Търговище, магазин Трънчев ул. Генерал Скобелев
 • гр. Стара Загора, магазин СиБиЕс, бул. Патриарх Евтимий 80А
 • Магазин СиБиЕс – всички обекти
 • гр. Бургас, Магазин Анет 4, всички обекти
 • гр. Плевен, Магазин Лайф – жк Сторгозия, срещу бл. 37
 • гр. Плевен, Магазин Лайф – ул. Самуил 138
 • гр. Плевен, Магазин Лайф – ул. 3-ти март 35
 • гр. Варна, Симона 04 ООД, кв. Асапрухово, ул. Горна Студена 12
 • гр. Варна, Мартилекс 2 ЕООД, кв. Виница, ул. Цар Борис 3 №1А
 • гр. Пещера, Магазин Лазур, ул. Св. Константин 40
 • гр. Пещера, магазин Лазур, площад Христо Ботев
 • гр. Стамболийски, Братя Неделеви, ул. Заводска 2А
 • гр. Пловдив, магазин Лекси, ул. Марица 19
 • гр. Пловдив, магазин Лекси, ул. Капитан Райчо 56
 • гр. Ямбол, магазин Славекс, всички обекти
 • гр. Ямбол, магазин Вилтон, всички обекти
 • гр. Сливен, магазин Мерканто, всички обекти
 • гр. Сливен, магазин Еко Асорти, всички обекти
 • гр. Плевен, магазин Лайф, кв. Дружба, до блок 422
 • гр. Червен браг, магазин Лайф, ул. Антим I №5
 • гр. Троян, магазин Лайф, ул. Димитър Икономов-Димитриката 53
 • гр. Монтана, магазин Жизел, жк. Изгрев, ул. Макгахан 1
 • гр. Монтана, магазин Жизел, ул. Парта 51Б
 • гр. Габрово, магазин Нивен, ул. Св. св. Кирил и Методий №13
 • гр. Габрово, верига Нивен
 • гр. Павликени, магазин Абсолют+, ул. Димитър Благоев
 • гр. Монтана, магазин Крид, ул. Димитър Подвързачов 1
 • гр. Монтана, магазин Крид, ул. Бузлуджа 1
 • гр. Габрово, магазин 2+2, ул. Тота Венкова 12
 • гр. Севлиево, магазин 2+2, жк. Митко Палаузов 21
 • гр. Велико Търново, магазин Макс Марк
 • гр. Варна, Симона 04, жк Възраждане 1, до бл. 16
 • гр. Варна, магазин МАКАО, ул. Христо Ботев 1
 • гр. Варна, магазин МАКАО, ул. Топола 12
 • гр. Варна, магазин МАКАО, жк Виница, Цар Борис 3

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Кока-Кола Хеник БСО, Кока-Кола Хеленик БСС. Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

Чрез попълване на талона участниците декларират, че имат навършени 16 години. Организаторът на промоцията не носи отговорност за невярно декларирана възраст.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 23.04.2020г. и продължава до 31.05.2020г. или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано.

6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващите опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola No Sugar, Fanta всички вкусове, Sprite в опаковки от 1L, 1.5L., 2L.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. С участие в промоцията може да бъде спечелена една или няколко от следните награди на място в обекта:

 • Чаша

7.2.  Долуописаната награда е със стойност над 100 лв. и печелившият се определя чрез жребий в присъствието на Нотариус и съгласно Раздел 8 от настоящите правила:

 • Хлебопекарна Tefal PF210138 – 47 бр.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Смарт Комуникейшънс. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. За участие в Промоцията, е необходима покупка на два продукта Coca-Cola, Fanta всички вкусове или Sprite в опаковки от 1L,1.5L., 2L като продуктите Coca-Cola трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка.

8.2. Наградите, описани в т. 7.1 се печелят на място в търговския обект, активиран с промоцията (награден център за награди по т. 7.1) веднага след изпълнение на условието по предходната точка.

За спечелване на награди, описани в т. 7.2. е необходимо да бъде попълнен талон за участие, съдържащ три имена, телефон и номер на касов бон, издаден от търговския обект и съдържащ поне два от участващите в промоцията продукти на Coca-Cola. Пускането на талона в кутията след касова зона дава право за участие в жребий за спечелване на една от описаните награди по т. 7.2

8.2.1. Информацията, която се попълва в талона е следната:

 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567);
 • Три имена;
 • Номер на касова бележка, доказваща спазване на механизма за участие в промоцията;
 • Отбелязване на съгласие с Общите правила и деклариране на навършени 16г. и съгласие на родител за участници между 16 и 18 години.

При непопълнени полета участието в промоцията не е възможно.

8.2.3 Тегленето на жребиий ще се извърши в интервал от 2 седмици след изтичане на промоцията в присъствието на Нотариус.

8.2.4. Наградите в Промоцията ще бъдат връчени по следния начин:

Наградите ще бъдат доставени с куриер, който агенцията организира. Ще бъдат изпратени на победителя до 3 месеца от обявяването на печелившите и при условие, че победителят е потвърдил адрес за доставка и е бил открит на посочения адрес. Куриерът ще посети адреса не повече от два пъти. Ако първият път победителят не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение победителят не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението.

Награди, които не са получени от победителя в рамките на един месец от датата на официалното приключване на Промоцията ще се считат за нежелани и победителят(ите) губят право да ги получат. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен победител. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва декларация, съдържаща пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяваща, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с декларацията, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща.

8.2.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.2.6. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до всички победители.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ