ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 ваучера за кино и 2 ваучера за 15см Subway меню

Спечелете 2 ваучера за кино и 2 ваучера за 15см Subway меню
Раздел 1. Организатор на Играта и Общи условия
1. Играта на Subway Bulgaria се организира и провежда от Сабуей България ЕООД („Възложител на Играта”) и агенция Публисис АД („Организатор на Играта“).
2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес www.facebook.com/subwaybg
3. Участниците в Играта следва сами да проверяват на www.facebook.com/subwaybg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.
4. Играта се провежда в периода от 08:00 часа на 09.02.2018 г. до 14:00 часа на 15.02.2018 г.
Раздел 2. Територия на Играта
1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Наградите под формата на 20 двойни кино ваучера са валидни и могат да се използват само в кино салоните от веригата Cinema City България в следните градове: София, Пловдив, Русе, Стара Загора и Бургас. Наградите под формата на 20 двойни ваучера за 15см Subway меню са валидни във всички ресторанти на Subway в България.
Раздел 3. Механизъм, правила и продължителност на Играта
1. Играта стартира на 9-ти февруари 2018 г. и ще продължи до 15-ти февруари 2018 г. На „стената“ на Facebook страницата на Subway България (www.facebook.com/subwaybg) ще бъде публикуван промоционален пост, който ще предизвиква феновете на страницата да споделят в коментар под поста как си представят идеалния ден на Свети Валентин и да тагнат човека, с когото искат да прекарат празника. За да се включи в Играта, Участникът трябва да напише коментар под промоционалния пост, в който споделя как си представя идеалния ден на Свети Валентин и да тагне човека, с когото иска да прекара празника.
2. С публикуването на коментар под поста на Играта, всеки един участник декларира, че е запознат с официалните правила на Играта, както и че той е носител на авторските права в неговия коментар.
3. Участниците имат право да участват само с един коментар, който не трябва да противоречи на условията на Играта и на законодателството на Р. България. Ако участниците изпратят повече от един коментар, за участие в Играта ще бъде приет първият изпратен.
С публикуването на коментар под поста на играта, всеки един участник декларира, че е запознат с официалните правила на Играта, както и че той е носител на авторските права в неговия коментар. Участниците дават изричното си доброволно съгласие, тяхната публикация да бъде споделена на „стената“ на Subway България за неограничен период от време.
4. С участието си в Играта и публикуване на коментар, както е посочено по-горе, участниците дават изричното си доброволно съгласие, тяхната публикация да бъде споделена на „стената“ на Subway България за неограничен период от време.
5. Забранено е коментарът да съдържа:
· обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Организатора и/или негови служители;
· тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства;
· директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави, етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), комуникационните принципи и политики на Организатора;
· съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения).
· съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора;
Нарушение на правилата изрично включва действия за:
(a) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един профил във Facebook;
(б) използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Играта;
(в) използването на техники/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;
(г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
Организаторът запазва правото си да дисквалифицира и скрие всяко съдържание, което според него не отговаря на условията на Играта, без да дължи обяснение за това.
Ако в резултат на участието в Играта бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица от участник в Играта, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.
Организаторът си запазва право да не води никаква комуникация или дискусия с участници във връзка със скриването на техните коментари/снимки.
Раздел 4. Награди и получаване на награди
1. Наградите, определени за Играта, при спазване на условията за участие, уредени в раздел 2 и 3 по-горе, са общо 40 билетa (20 двойни) под формата на кино ваучерa* и 40 ваучерa (20 двойни) за 15см Subway меню.
*Кино Cinema City България уточнява следното относно ваучерите си: „Ваучерите не гарантират преференциален достъп до касите, нито място в залата, затова ви препоръчваме да резервирате места предварително. При представяне на ваучера на каса ще получите билет за избрания филм.“
2. Тегленето на печелившите Участници ще се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер (http://woobox.com) на 15 февруари след края на Играта. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в отделен пост на Facebook страницата на Subway България (www.facebook.com/subwaybg).
3. За да получи наградата си, всеки печеливш трябва да се свърже в срок от 3 (три) работни дни с администратора на Facebook страницата на Subway България като изпрати лично съобщение и да остави своя адрес и телефон за получаване на наградата.
4. Организаторът запазва правото си да се свърже с печелившите чрез лично съобщение във Facebook от страницата на Subway България.
5. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер за сметка на Организатора.
6. Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице различно от участника. При получаване на наградата на адрес, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта
7. Ако поради непредвидени обстоятелства, технически причини или поради причини, извън компетенциите на Организатора, награда или награди са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива.
8. Наградата не може да бъде заменена с нейната парична равностойност или друг предмет.
9. Награди, непотърсени в срок от 10 работни дни от обявяването на печелившите, ще бъдат присъждани на друг участник, отново определен на случаен принцип чрез посочения софтуер.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *