ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет LED телевизора LG

Спечелете пет LED телевизора LG

ТЪРГОВСКА ПРОГРАМА OLD SPICE
I. Предмет на Търговската програма
Настоящата търговската програма има за цел стимулиране на продажбите на продукти с марка Old Spice (наричани по-нататък “Продукти”) от търговци на дребно, които осъществяват търговска дейност чрез Обекти за продажби тип „Традиционна търговия“ (наричани по-нататък поотделно „Участник“ и заедно „Участници“), които се обслужват от Орбико България ЕООД.
II. Срок на търговската програма
Търговската програма ще се проведе в периода 15.03.2020 г. – 30.06.2020 г.
Орбико България ЕООД има право по всяко време преди изтичане на срока да прекрати или да удължи срока на действие на Търговската програма едностранно чрез публикуването на информация за това на https://old spice.pg-promo.bg/ .

III. Механизъм на търговската програма
В срока на Търговската програма, за всеки закупен „виртуален пакет“ продукти Old Spice на стойност минимум 11 лв. без ДДС, представителят на юридическото лице, на чието име е издадена фактурата за покупка на стоките, има право да участва за спечелването на един от пет LED телевизора LG LED 49UM7390PLC, като регистрира номера на фактурата за покупка на стоките на www.pg-promo.bg.
За да участва е необходимо да:

  • Регистрира профил в платформата www.pg-promo.bg;
  • Да е закупил „виртуален пакет“ с продукти Old Spice на стойност минимум 11 лв. без ДДС;
  • Да регистрира в платформата www.pg-promo.bg номера на фактурата за закупените стоки и да качи нейна снимка.

Регистрираните фактури подлежат на одобрение от Орбико България ЕООД в 7 /седем/ дневен срок от датата на регистрирането им.
Един Участник може да участва в програмата неограничен брой пъти.
Една фактура може да бъде регистрирана толкова пъти, колкото „виртуални пакета“ са посочени в нея като лицето следва да въведе номера на фактурата с наклонена черта и пореден номер на въвеждане, в случаите, в които е закупил повече от един “виртуален пакет“ с една фактура. Например 456978469/1456978469/2 и т.н..
IV. Печеливши участници
Печелившите участници в кампанията ще бъдат изтеглени чрез жребий не по-късно от 05.07.2020 г. в присъствието на нотариус.
Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани персонално по имейл на всеки печеливш, в деня след тегленето на наградите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или чрез телефонно обаждане. В допълнение имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.pg-promo.bg .
Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Орбико България ЕООД, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на съобщението за спечелването на наградата.
Наградата ще бъде предадена на печелившия участник срещу предоставяне на фактура за покупката и приемо-предавателен протокол.

ЗА УЧАСТИЕВ  ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ