ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 антиколик шишета 130 мл от колекцията Newborn baby

Спечелете 10 антиколик шишета 130 мл от колекцията Newborn baby

Специфични условия за „10 награди Антиколик шише Newborn baby“

Начална дата и час за регистрация: 19.05.2020 06:00

Крайна дата и час за регистрация: 27.05.2020 23:55

Награда за победителя в томболата: Антиколик шише 130 мл от колекцията Newborn baby

Обявената томбола включва 10 тегления с 10 еднакви награди. Регистрацията в играта ви дава право да участвате във всяко едно от десетте тегления, освен ако вече не сте един от победителите. Победителят във всяко едно теглене печели една от десетте награди и не участва в следващите тегления за обявената томбола.

Общи условия

Настоящите Общи условия представляват правно обвързващо споразумение между вас и организатора на играта. Моля прочетете ги внимателно.

Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки това уеб приложение, вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте се съгласили да бъдете обвързан от тези условия. При неприемане на тези условия, моля не ползвайте това уеб приложение. Тези условия важат за всички тегления и всички участници в играта.

Организатор на играта

Фирма Смарт СМ ООД със седалище на адрес гр. София, 1805, р-н Кремиковци, с. Яна, ул. Първи май 9.

Участници

Участието в играта не е обвързано с покупка.

Участници в дадена игра и теглене са всички потребители, навършили 16 години и извършили първоначална регистрация, като са попълнили задължителните полета за регистрация с достоверни данни, отбелязали са полето, че са съгласни и приемат условията на регистрацията и са натиснали бутона „Регистрирай се“.

С натискането на бутона „Регистрирай се“, потребителите декларират, че са навършили 16 години, че данните, въведени в процеса на регистрацията се отнасят лично до тях и че са запознати и приемат общите и специфични условия на това споразумение. Непопълването на задължителни данни или попълването на очевидно неподходящи данни се индикира от приложението и се отказва регистрация. Попълването на грешни данни в полето за имейл адрес и телефон ще доведе до липсваща или грешна комуникация, за което Организаторът не носи отговорност. Приложението прави опит за изпращане на имейл за всяка регистрация за теглене, както и в случай на изтегляне на определен участник за победител в дадено теглене. Попълването на грешни или неподходящи данни представлява основание за отстраняване от участие в играта и всички тегления. Въведените данни при първоначалната регистрация ще бъдат използвани за всички тегления, в които потребителят участва.

С регистрацията си потребителите дават съгласието си за следното:

  • в случай че спечелят награда, да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.
  • да получават на електронния си адрес информационни и/или промоционални материали от/чрез Организатора, както и служебни съобщения от приложението във връзка с осъществяване на функциите му;

Данните, въведени в процеса на регистрация се обработват при условията на раздели „Лични данни“ и „Политика на поверителност“ по-долу.

Участници с имейл регистрация

За да участвате в играта с регистрация на имейл адрес, трябва да натиснете бутон „Играй“.

След като сте попълнили задължителните полета във формата за първоначална регистрация, ще Ви бъде изпратен имейл за потвърждение на имейл адреса, който съдържа връзка за удостоверяване. Трябва да последвате тази връзка или да въведете нейния адрес в адресното поле на браузъра, за да потвърдите адреса си.

В резултат на потвърждението на адреса си ще получите съобщение, съдържащо връзка за достъп до регистрацията от Ваше име. Тази връзка има срок на валидност, който е указан в съобщението. Ако използвате връзката след изтичане на този срок, ще получите съобщение с нова връзка и нов срок на валидност. Можете да използвате връзките само от последните съобщения. Ако сте загубили съобщенията, изберете „Вход с e-mail“, въведете адреса си и натиснете „Изгубени данни за достъп“.

Внимание! Достъпът до регистрацията от Ваше име дава възможност за редакция на Вашите лични данни и за упражняване на Вашите права върху тях. Не препращайте, не отговаряйте и не предоставяйте на други лица съобщенията, съдържащи връзки за достъп!

След като потвърдите адреса си, ако желаете, можете да въведете и парола, която в последствие можете да използвате за идентификация. Формата за въвеждане на парола е достъпна от връзката „Данни за достъп“ след като използвате връзката за достъп от Ваше име. Задаването на парола за достъп не е задължително за да участвате в следващи тегления.

След като сте извършили първоначална регистрация и сте удостоверили адреса си, можете да участвате в дадено теглене само с въвеждането на регистрирания имейл адрес.

Томболи

Регистрацията в играта ви дава право да участвате в обявената томбола. За всяка томбола се провежда теглене на победител. За всяко теглене предварително са обявени начална дата и час, крайна дата и час, награда за победителя, както и ако за тегленето са приложими условия, различни от общите. Тези данни присъстват по-горе в настоящите условия за ползване за всяко активно теглене. Едно теглене е активно между началната и крайната дата за неговото провеждане.

В томболите могат да вземат участие всички лица, които изпълняват условията, описани по-долу и не са служители СМАРТ СМ ООД или съдействат за управление на приложението.

Всеки потребител може да участва само с един отговор.

Победители

Освен ако в специфичните условия на тегленето не е посочено друго, победителят в определено теглене се избира автоматично на случаен принцип от всички участници в тегленето, отговарящи на общите условия в срок до 5 работни дни след обявената крайна дата на тегленето независимо от отговорите, които са дадени. На изтегления победител се прави опит да се изпрати e-mail и данните, въведени в полетата „име“ и „фамилия“ се появяват в раздела „Победители“.

Разделът „Победители“ включва извадка от всички тегления – активни и приключили. Имена на победителите в тях са посочени, ако тегленията са приключили и е определен победител.

Награди

Наградата не може да бъде заменена, не се изплаща и номиналната й стойност.

Получаване на наградата

Ако няма отделен начин за получаване на наградата, указан в специфичните условия, победителят следва да ни изпрати адрес за получаване и телефон за връзка на електронния ни адрес info@smart-sm.bg.

В случай, че участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

Освен ако в специфичните условия на тегленето не е посочено друго, спечелилият участник в играта, който не е установил контакт с организатора до един месец след датата на изтеглянето му като победител, губи правата си върху наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ