ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Tefal OptiGrill и още хиляди престилки и чаши от Coca Cola

Спечелете Tefal OptiGrill и още хиляди престилки и чаши от Coca Cola

Играта продължава до 20 юни 2020 г.

„Купи две бутилки от участващите опаковки, вземи скреч карта и можеш да спечелиш престилка или чаша на Coca‑Cola. Участвай в томбола за голямата награда – Tefal OptiGrill!“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. „Купи две бутилки от участващите опаковки, вземи скреч карта и можеш да спечелиш престилка или чаша на Coca-Cola. Участвай в томбола за голямата награда – Tefal OptiGrill!“, наричана по-нататък „Кампанията“, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  гр. София, ул. „Рачо П. Казанджията“ 8, наричано по-нататък „Организатор“.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Кампанията участниците се съгласяват с настоящите Официални правила и се задължават да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: www.coca-cola.bg за целия период на Кампанията.

2.3. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч. и на интернет адрес: www.coca-cola.bg.

2.4. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Кампанията по всяко време, обявявайки това чрез рекламните материали или на посочените в т. 2.3 телефон и интернет адрес.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички обекти от веригата Кауфланд.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, „Кока-Кола България ЕООД“, „Кока-Кола Хеленик БСО“, „Кока-Кола Хеленик БСС“, Организаторът,  рекламните агенции, свързани с Кампанията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с участващите опаковки, както и роднини по права линия от първа степен(деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

4.2. При попълване на талона за участие участниците декларират, че имат навършени 16 години. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за невярно декларирана възраст.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Кампанията стартира на 25.05.2020 г. и продължава до 30.06.2020 г. или до изчерпване на количествата награди в наградните центрове, обявени на www.coca-cola.bg, което от изброените събития настъпи по-рано.

5.2. За избягване на всяко съмнение Кампанията започва на 25-ти май 2020 г. и ще продължи до 30-ти юни 2020 г. включително, или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано, независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са само пластмасови  бутилки с продукти Кока-Кола (Coca-Cola), Фанта (Fanta) и Спрайт (Sprite) в разфасовки от 1.5L и 2L.

6.2 В кампания участват всички вкусове на изброените марки:

Опаковки от 1.5Л:

Кока-Кола

Кока-Кола Без Захар

Фанта Портокал

Фанта Меднес

Фанта Лимон

Фанта Грозде

Фантя Бяла Праскова

Спрайт

Опаковки от 2Л:

Кока-Кола

Кока-Кола Без Захар

Фанта Портокал

Спрайт

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. С участие в Кампанията може да бъде спечелена една или няколко от следните награди на място в обекта:

 • Чаша на Coca-Cola;
 • Престилка на Coca-Cola.

7.2.  Долуописаната награда е със стойност над 100 лв. и печелившите се определят чрез жребий в присъствието на Нотариус съгласно Раздел 8 от настоящите правила:

 • Грил OptiGrill с марка Tefal, модел GC712 – 120 бр.

7.3. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

7.4. В деня на реалното получаване на наградата, всеки печеливш подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола да представи лична карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция „Биспоук България“ ЕООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

8.1. За участие в Кампанията е необходима покупка на два продукта Coca-Cola, Fanta всички вкусове или Sprite в опаковки от 1.5L, 2L, като продуктите трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка, за което участникът получава скреч карта. Участникът разбира на момента дали печели една от наградите, описани в т. 7.1.

8.2. Наградите, описани в т. 7.1, се печелят на място в търговския обект, определен за Кампанията (награден център за награди по т. 7.1), веднага след изпълнение на условието по предходната точка.

8.3.1. За спечелване на наградите, описани в т. 7.2, е необходимо да бъде попълнен талон за участие в томбола, съдържащ две имена, телефон за връзка и номер на касов бон, издаден от търговския обект и съдържащ поне два от участващите в Кампанията продукти. Пускането на талона в кутията след касова зона дава право за участие в жребий за спечелване на една от описаните награди по т. 7.2.

8.3.2. Информацията, която се попълва в талона е следната:

 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567);
 • Две имена;
 • Номер на касова бележка, доказваща спазване на механизма за участие в Кампанията;
 • Отбелязване на съгласие с Общите правила и деклариране на навършени 16 г. и съгласие на родител за участници между 16 и 18 години.

8.3.3. При непопълване на всички полета, посочени в т. 8.3.2, участието в Кампанията не е възможно.

8.3.4 Тегленето на жребий ще се извърши в интервал от 2 седмици след изтичане на Кампанията в присъствието на нотариус.

8.2.4. Наградите в Кампанията ще бъдат връчени по следния начин:

Наградите по т. 7.2 ще бъдат доставени с куриер, избран от Организатора, като ще бъдат изпратени до 3 месеца от обявяването на печелившите и при условие, че печелившият е потвърдил адрес за доставка и е бил открит на посочения адрес. Куриерът ще посети адреса не повече от два пъти. Ако при първото посещение на куриер печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение победителят не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението.

Награди, които не са получени от печеливш в рамките на един месец от датата на официалното приключване на Кампанията ще се считат за нежелани и печелившият губи право да ги получи. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен победител. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва декларация, съдържаща пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяваща, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с декларацията, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща.

8.2.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.2.6. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до всички победители.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Ангел Димитров

  Играйте и печелете

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ