ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два детски велосипеди от магазини Drag Zone

Спечелете два детски велосипеди от магазини Drag Zone

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА АКТИВНОСТ „СПЕЧЕЛИ ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД ЗА 1 ЮНИ“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ

1.1. Промоционалната активност „Спечели детски велосипед за 1 юни“, със специални награди от Avon, се организира от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, ул.Донка Ушлинова 2 с ЕИК 121902485, представляван от Венета Димитров, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Периодът на провеждане и участие е от 12:00 часа на 27.05.2020 година до 18:00 часа на 01.06.2020 година.

2.2. След приключване на периодът на провеждане, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоционалната активност все още продължава.

2.3. Промоцията се организира и провежда единствено в интернет, на страницата на Организатора – www.avon.bg. Наградите се доставят само на територията на Република България.

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Участник в промоционалната активност и томболата за награди може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

3.2. В промоционалните активности нямат право да участват:

3.2.1. малолетни и непълнолетни лица, лица поставени под пълно или ограничено запрещение, както и лица с местожителство извън територията на Република България.

3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

3.3. Участието н Промоционалната активност е обвързано с покупка на продукти на Организатора на стойност минимум 30 лв.

ЧАСТ 4. ПРАВИЛА И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ И ТОМБОЛАТА ЗА НАГРАДИ ОТ ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

4.1. Всеки желаещ да участва, трябва да:

4.1.1. Създаде свой акаунт в AVON в периода 27 май-01 юни, на www.avon.bg. При създаване на акаунт, потребителят се регистрира чрез предоставяне на контакти: име и фамилия, дата на раждане, мобилен телефон, имейл адрес, пощенски код. Регистрационната форма е придружена от съгласие за предоставяне на лични данни, които се вписват в базите данни на EЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

4.1.2. Да поръча продукти на стойност минимум 30 лв. в периода на промоционалната активност –  от 12:00 часа на 27.05.2020 година до 18:00 часа на 01.06.2020 година

4.1.3. Със създаден акаунт и поръчка, участва автоматично в томбола за награда ваучер за детски велосипед от магазин Drag Zone, на стойност 350 лв.

4.1.4. Пълните правила на промоцията са публикувани тук – www.avon.bg/tombola

4.1.5. Допустимо е само едно участие от уникален/персонален акаунт.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ТОМБОЛАТА В ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ

5.1. Наградите в томболата са 2 бр. детски велосипеди от магазини Drag Zone, на стойност до 350 лв. всеки.

5.2. Победителите ще получат своите награди под формата на ваучер за покупка на детско колело от магазини Drag Zone, или от електронния магазин https://dragzone.bg

5.3. Победителите ще получат ваучерите по куриер, с обратна разписка, и след подписване на приемно-предаватален протокол, в срок до 10 дни след теглене на наградите, на посочен от тях адрес.

5.4. Ваучерът не може да бъде използван за покупка на друг артикул/артикули, различен/различни от детски велосипед, нито да бъде разменян срещу паричната равностойност на наградата.

5.5. При избор на поръчка на наградата от електронния магазин  https://dragzone.bg, важат правилата за доставка на доставчикът на наградата Drag Zone, обявени на тяхната страница.

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ТОМБОЛАТА

6.1. Наградите ще бъдат изтеглени на 02 юни 2020 година. Ще бъдат изтелени 2 (двама) печеливши и 4 резерви. Печелившите ще се теглят в реално време на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ шанс за печалба на всички участници, регистрирали се в периода на промоцията, до 18:00 часа на 01.06.2020 г.

6.2. Всеки Участник в промоционалната активност, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в томболата.

6.3. Наградата от промоционалната активност не може да бъде заменяна с друга или с паричната си равностойност.

6.4. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести титулярните печеливши, при условие, че същите не могат да бъдат открити в срод от 2 дни, и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ