ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 броя Sony PS4 Slim и 1000 футболни топки Milka & Оreo

Спечелете 10 броя Sony PS4 Slim и 1000 футболни топки Milka & Оreo

Играта продължава до 30 юни 2020 г.

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka-promo.bg.
   Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka-promo.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 01.06 – 30.06.2020 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: продукти Milka и/или OREO, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka-promo.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, „МиБМ Експрес” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
  • Участващи продукти в Промоцията са всички продукти Milka и/или OREO, независимо от вида и грамажа.
 • IX. Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • Стъпка 1: Купи продукти Milka и/или OREO (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Milka и/или OREO на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
  • Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата www.milka-promo.bg
   При регистрацията участникът трябва:

   • – да въведе номера на касовата бележка,
   • – да въведе общата сума от закупените Milka и/или OREO продукти,
   • – да въведе captcha code,
   • – да въведе мобилен номер,
   • – да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.
 • X. Награди:
  • – Малка награда – футболна топка Milka & Оreo – общо 1000 броя за периода на Промоцията (Игратa),
  • – Голяма награда – Sony PS4 Slim – общо 10 броя за периода на Промоцията (Играта).
  • За участие в тегленето за малки награди – 1000 бр. футболни топки, e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка.
  • За участие в тегленето за голяма награда – 10 бр. Sony PS 4 Slim, потребител е необходимо да регистрира 3 касови бележки. Тегленето се извършва след края на активността на 01.07.2020 г.
  • След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели малка награда. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването им за голямата награда.
  • С регистрацията на три непечеливши касови бележки, участникът автоматично влиза в тегленето за големите награди, което ще се проведе ден след края на играта – 01.07.2020 г.
  • Всяка регистрирана и непечеливша бележка автоматично участва в тегленето за голяма награда в края на активността.
  • Например:
   • 1. Ако участник е регистрирал 24 касови бележки (максимумът за периода на Промоцията) и не е спечелил малка награда с някоя от тях, то той участва с осем регистрации в тегленето за голяма награда.
   • 2. Ако участник е регистрирал 3 касови бележки и с 1 от тях е спечелил малка награда, то той не участва в тегленето за голяма награда.
 • XI. Разпределение на наградите:
  • Малки награди – футболна топка Milka & Оreo – общо 1000 броя за периода на Промоцията (Игратa). Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода са предвидени за спечелване средно по 33 броя футболни топки дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.
   Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след края на всеки период на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.
  • Големи награди – Sony PS4 Slim – общо 10 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на големите награди ще се извърши след края на Промоцията (Играта), на 01.07.2020 г., сред всички участници, регистрирали минимум 3 касови бележки, които не са били печеливши за малката награда по време на периода на активността.
  • Тегленето на печелившите участници на голямата награда ще се извърши до 24 часа след края на периода на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.
  • XII. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.
  • XIII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XIV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422896 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ