ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 ваучера по 2000 лв и 300 ваучера по 380 лв. от Kaufland

Спечелете 40 ваучера по 2000 лв и 300 ваучера по 380 лв. от Kaufland

Играта продължава до 28 юни 2020 г.

Ето какво трябва да направиш

В периода 01-28 юни пазарувай в Kaufland
Регистрирай своя касов бон на стойност над 25 лева на страницата на играта, като:

снимаш касовия бон и го качиш в приложения по-долу онлайн формуляр

или

въведеш необходимите данни от касовия бон в онлайн формуляра

Можеш да регистрираш неограничен брой касови бонове, но имай предвид, че за всеки касов бон е необходима отделна регистрация в системата

    Важно е да знаеш, че касов бон на двойна, тройна и т.н. стойност НЕ удвоява, утроява и т.н. участието в тегленето и НЕ увеличава шанса ти за спечелване на награда
След като попълниш коректно формуляра, участваш в седмичната игра за горещи награди

Може да спечелиш

300 щастливци ще спечелят ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойност 380,17лв* с валидност 3 месеца.
40 късметлии ще спечелят ваучер за пазаруване в Kaufland на стойност
2 281,02лв* с валидност 6 месеца
Печелившите участници ще бъдат уведомени по телефон или имейл и имената им ще бъдат публикувани тук.
Пълните правила на играта ще откриеш по-долу

* Наградата „Безплатно пазаруване до края на годината“ е изчислена на база публикувани от Националния статистически институт данни за разходи на домакинствата за 2019 г. за храна, алкохолни напитки и тютюневи изделия. Наградата „Пазар до края на годината“е изчислена към датата на теглене на големите награди, а именно – 6 месеца.

Участието е обвързано с покупка на стойност най-малко 25 лева, в хипермаркет Кауфланд и се осъществява чрез регистрация на касова бележка на https://www.kaufland.bg/.

Наградите могат за бъдат използвани за пазаруване във всички хипермаркети Kaufland на територията на Република България. При всяко пазаруване стойността на ваучера се намалява със стойността на съответната покупка, извършена чрез използване на ваучера.

Ваучерите за малките награди са с валидност 3 месеца и се активират от деня, следващ деня на съответното теглене.

Ваучерите за големите награди са с валидност 6 месеца и се активират от деня, следващ деня на съответното теглене.

С оглед изискванията на данъчното законодателство, Kaufland България не издава фактури за продадени стоки, които са заплатени с ваучери за пазаруване.

Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях телефон за контакт от телефонен номер +359 2 4240700 или по имейл, но само при невъзможност за свързване по телефон и ако участникът е предоставил имейл. На посочения телефон печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с Играта, всеки работен ден от 9 до 18 ч. и в събота – от 9 до 17 ч. Линията за входящи обаждания е отворена от 01.06.2020 до 28.06.2020 г. След изтичане на този период комуникацията във връзка с Играта може да се осъществява чрез имейл адреса по т. 7.1 от настоящите правила или на клиентски тел. 0800 / 12 220.

Регистрацията на един касов бон дава право eдин участник да спечели или една малка награда – ваучер за пазаруване на стойност 380,17 лв., или една голяма награда – ваучер за пазаруване на стойност 2 281,02 лв. Големите награди се теглят еднократно в края на Играта. Касовите бонове, които не са изтеглени като печеливши в седмично теглене за малка награда, могат да спечелят една от големите награди – ваучер за пазаруване до края на годината. Касови бонове, с които е спечелена малка награда, не могат да участват за спечелване на голяма награда.

За участие в тегленето за разпределение на награди е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Формулярът за участие съдържа следната информация: собствено име, фамилия, телефонен номер, населено място и e-mail. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер. Двете имена и населеното място на всеки печеливш и на съответните резервни участници ще бъдат обявявани при всяко теглене на награда, което ще се публикува на страницата на Организатора.

Всеки участник има право да участва в играта с повече от един касов бон. Независимо от броя на регистрираните бонове обаче, един участник може да спечели само една малка награда и/или само една голяма награда в края на Играта, като спечелването едновременно и на малка, и на голяма награда от един участник е възможно само при участие с различни касови бонове от страна на този участник. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път в тегления за един вид награди, неговото място ще бъде заето от резервен участник. Обстоятелството дали има съвпадение между лицата, регистрирали различни касови бонове, ще се определя съгласно данните, регистрирани за участие в играта.

При непълни и/ или неверни данни на участник в Играта участието ще се счита за невалидно. Невалидни са участия и с реквизити, несъответстващи на реален касов бон, както и такива, изписани по всеки друг, различен от предвидения в настоящите Условия начин.

Тегленията на наградите ще се проведат, както следва:

Теглене на 08.06.2020 г.:

75 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 380,17 лв. Активиране на срока на валидност на ваучера по т. 1.3.3. се извършва на 09.06.2020 г.

Теглене на 15.06.2020 г.:

75 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 380,17 лв. Активиране на срока на валидност на ваучера по т. 1.3.3. се извършва на 16.06.2020 г.

Теглене на 22.06.2020 г.:

75 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 380,17 лв. Активиране на срока на валидност на ваучера по т. 1.3.3. се извършва на 23.06.2020 г.

Теглене на 29.06.2020 г.:

75 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 380,17 лв.  Активиране на срока на валидност на ваучера по т. 1.3.3. се извършва на 30.06.2020 г.
40 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 2 281,02 лв. Активиране на срока на валидност на ваучера по т. 1.3.3. се извършва на 30.06.2020 г.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, считано от първия опит за свързване по телефон, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Наградите се изпращат на спечелилите участници на посочен от тях адрес. В случай че участниците не желаят да посочат адрес, наградата може да бъде изпратена до офис на дружеството, осъществяващо куриерски услуги, определено от Организатора. Конкретният офис се посочва от участника и следва да бъде на територията на Република България.

В случай че спечелилият участник не може да бъде намерен на посочения от него адрес при първо посещение, куриерите, използвани от Организатора, оставят съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как спечелилият може да се свърже с куриерите. Ако участникът не осъществи връзка с тях в рамките на 10 дни, за да бъде уточнен друг ден за предаване на наградата, спечелилият участник губи правото си да получи наградата и правото да я получи преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага същата процедура.

В случай че спечелилият участник е предоставил грешен, непълен или неточен адрес, вследствие на което куриерът не е успял да го посети, участникът губи правото да получи спечелената награда и правото да получи наградата преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага описаната процедура.

Ако спечелилият участник е посочил офис на куриерска фирма за получаване на наградата и не се е явил за получаването й в срок до 14 дни или не се свърже с куриерите в този срок, за да бъде уточнен друг ден за предаване на наградата, спечелилият участник губи правото си да получи наградата и правото да я получи преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага същата процедура.

Наградата се получава лично от спечелилия участник.

При получаване на награда спечелилият участник удостоверява самоличността си пред куриера, показва на куриера касовия бон, с който е спечелена наградата и подписва документ, удостоверяващ предаването на наградата.

Участникът губи правото да получи наградата при неизпълнение на всяко от следните условия:

да удостовери самоличността си с документ за самоличност;
да има навършени 18 години;
да подпише документ за получаване на наградата;
да представи на куриера касовия бон, съвпадащ с този, изписан върху пратката;
да спази условията за получаване на наградата.

Разходите по доставката на наградата са за сметка на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ