ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете електрическа тенджера под налягане-мултикукър Tefal One Pot

Спечелете електрическа тенджера под налягане-мултикукър Tefal One Pot

Играта продължава до 6 юни 2020 г.

Мини-играта „Стани кулинарен експерт с Tefal One Pot“ (Играта/мини-играта) се провежда на Facebook страницата на Tefal Bulgaria (https://www.facebook.com/TEFAL.Bulgaria/) и се организира от агенция ГЪТС АНД БРЕЙНС ДДБ – ООД, с ЕИК 831466573, с Възложител „Groupe SEB Slovensko spol. S.r.o.”, ЕИК SK2020336120. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта, а Възложителят осигурява предметната награда за победителя в Играта.
Вземайки участие в мини-играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Tefal Bulgaria(https://www.facebook.com/TEFAL.Bulgaria/ ), участниците се съгласяват с изложените по-долу правила за провеждане на мини-играта (“Официални правила”/Общи условия) и се задължават да ги спазват.
I. Срок и територия на провеждане на Играта
1.1.Играта се организира и провежда на територията на Република България.
1.2. Играта се провежда в периода от 14:30 ч. на 03.06.2020 г. до 23:59 ч. на 06.06.2020 г.
II. Механизъм
2.1.Всеки, публикувал авторска снимка с домашно приготвена храна на една от следните теми:
Без остатъци
Пазарувай веднъж, готви два пъти
Бърз обяд
Лесен десерт
Бърза вечеря

в коментар под поста (https://www.facebook.com/TEFAL.Bulgaria/photos/a.625367487485924/3165899736766007/?type=3&theater) в периода от 14:30 ч на 03.06.2020 г. до 23:59 часа на 06.06.2020 г., и приел настоящите Правила е участник в Играта. Всеки участник има право само на едно участие.
2.2. На 08.06.2020 г. /пoнеделник/, от всички участници, изпълнили условието на Играта, ще бъде изтеглен на случаен принцип 1 (един) участник (печеливш), който ще спечели електрическа тенджера под налягане-мултикукър Tefal One Pot.
III. Право на участие
3. В мини-играта имат право да се включат всички физически лица, навършили поне 16 години, с постоянно жителство на територията на Република България, с изключение на служителите на Groupe SEB Slovensko spol. S.r.o.” и „ ГЪТС АНД БРЕЙНС ДДБ – ООД” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за победа.
При основателно съмнение за злоупотреба организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.
IV. Награждаване
4.1. Награди – 1 (един) брой електрическа тенджера под налягане-мултикукър „Tefal One Pot“. Печелившият ще бъде определен на случаен принцип чрез автоматична система между всички, които са изпълнили условията от настоящите Правила. Тегленето ще се проведе в присъствието на 3/три/-членна комисия, с представители служители на Възложителя и Изпълнителя, която ще състави Протокол за определяне на печелившия.
4.2. Заедно с него ще бъдат изтеглени и 3 /три/ резерви, в случай че избраният победител не пише, откаже или не желае да получи наградата.
4.3. Тегленето и обявяването на печелившия ще се състои на 08.06.2020 г.
4.4.. Печелившият участник е 1 (един) и ще бъде уведомен чрез коментар под поста на мини-играта на Фейсбук страницата на Tefal Bulgaria, на 8.06.2020 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ