ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Motorola edge

Спечелете смартфон Motorola edge

Играта продължава до 10 юни 2020 г.

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Организаторът на играта е “Моторола България” със седалище и адрес на управление гр. СОФИЯ, ул. Лъчезар Станчев 5 SBT сгр.А София 1756.

2. РЕГИОН И ПЕРИОД  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта ще бъде активна в периода от 04.05.2020 г. до 10.06.2020 г.

2.2. Организаторът си запазва правото да променя правилата на играта.

3. УЧАСТНИЦИ

3.1. Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България, с изключение на служителите на „Моторола България ЕООД”.

3.2. Участници под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на свой законен родител/настойник.

3.3. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Играта се организира в социалните профили на Motorola. За да се включи в играта участникът трябва да се регистрира за участие в периода 04.05.2020 г. – 10.06.2020 г.

5. НАГРАДА

5.1. Наградата, предоставена от Организатора, е смартфон motorola edge.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ

6.1. Печелившият участник ще бъде обявен на 10.06.2020 г. в страницата на организатора във Фейсбук.

6.2. Тегленето ще се извърши чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, определящ печеливш на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на условията, посочени в т.4

6.3. Наградата може да бъде получена само лично или от законен представител на печелившия. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако последният удостовери писмено, че друг човек ще вземе наградата му.

6.4. В случай, че печелившият не се свърже с Организаторите в 5-дневен срок след края на Играта, той губи правото си за получаване на наградата. Организаторите по своя свободна преценка могат, но не са длъжни, да предоставят наградата на резервен изтеглен на томболен принцип участник. Името на резервния печеливш не се оповестява публично, докато той не стане официален претендент за награда.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата се изпраща по куриер за сметка на Организатора до посочен от Печелившия участник адрес.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ