ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете адаптор Шуко 2хUSB

Спечелете адаптор Шуко 2хUSB

Играта продължава до 10 юни 2020 г.

1. Организатор на играта
Седмичната игра (наричана по-долу „Играта“) се организира от „БулСмарт“ ООД, ЕИК 175223185, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1404, ул. Луи Айер 21 („Организатор“).
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта в официалната страница във Facebook на „БулСмарт“ ООД;
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване.
2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България чрез платформата Facebook на адрес www.facebook.com/bulsmart.bg
2.2. Играта стартира на 3.06.2020г. и ще продължи до 9.06.2020г.
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 14 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай, че спечелилият участник е навършил 14г., но не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само в присъствие на родител или друг законен представител и при изразено от него съгласие. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт/стока от Организатора.
4. Механизъм на Играта
4.1. Необходимо предварително условие за участие в Играта е физическото лице да има валидна регистрация (личен профил) във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.
4.2. Всички лица, ненавършили 14 г., следва да получат изрично разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация във www.facebook.com във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.
4.3. Всеки, който желае да участва в Играта, следва да даде отговор на зададения през периода 3.06.2020 г. – 9.06.2020 г. въпрос с коментар под конкретния пост, съдържащ въпроса.
4.4. Лицата (участниците), които са оставили своя коментар с отговор по зададения въпрос, участват автоматично в томбола за награда – адаптор Шуко с 2 USB входа: https://bulsmart.bg/694671-adapter-shuko-s-2-usb-legrand.html .
4.5. Всеки Участник има право на неограничен брой опити за даване на отговор на зададения въпрос чрез коментар, но участва в томболата еднократно чрез данните от регистрацията си във Facebook.
4.6. Публикуваното от участниците съдържание в коментарите им, следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът запазва правото си да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.
5. Награда. Теглене и получаване на наградата
5.1. Организаторът провежда томбола измежду участниците, дали отговори чрез коментари под въпроса и изтегля един печеливш участник. Печелившият участник в Играта получава за награда адаптор Шуко 2хUSB. (наричана по-долу „Наградата“).
5.2. Тегленето на Наградата се извършва на случаен принцип, измежду всички участници, отговорили на въпроса и отговарящи на изискванията на тези правила. Тегленето се извършва чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всеки един от тях.
5.3. Спечелилият участник ще бъде обявен на Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg на 10.06.2020г. до 19:00 часа (българско време).
5.4. За получаване на Наградата, спечелилият участник следва в срок до 5 (пет) работни дни, а именно до 17.06.2020г., включително да се свърже с Организатора на Играта като изпрати лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg със следната информация: три имена, адрес, на който да получи Наградата и телефон за връзка.
5.5. Наградата се получава чрез куриерски услуги на посочения адрес, изпратен до Организатора и за сметка на последния.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ