ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете дрон, проектор за домашно кино, 10 пуфа и още награди от Johnnie Walker

Спечелете дрон, проектор за домашно кино, 10 пуфа и още награди от Johnnie Walker

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
„Награди се с Johnnie Walker”

1. Организатор на играта и официални правила
Промоционалната игра “Награди се с Johnnie Walker”, за кратко по-долу
наречена Играта, се организира от Авенди ООД, ЕИК 130591250, с адрес в гр.
София, бул. Искърско шосе №7, ТЦ Европа, сграда 2, ет.2, за кратко по-долу
наречено Организатор на играта или Организатор. Участниците в играта са
длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на
играта, наречени за кратко Официални правила на играта. Официалните
правила на играта ще бъдат достъпни в обектите, в които се провежда играта и
на фейсбук страницата на Johnnie Walker България във Facebook
(www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria) и avendi.bg/JW.
Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва
официалните правила.
Организаторът освобождава изцяло Facebook от отговорност по отношение на
всички участници и потвърждава, че играта по никакъв начин не се спонсорира,
одобрява, администрира от или свързва с Facebook.

2. Продължителност на Играта
Играта стартира на 08 юни 2020г. и ще продължи до 12 юли 2020г.
Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително
обявената крайна дата с решение на Организатора, публикувано на фейсбук
страницата на Johnnie Walker България във Facebook
(www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria) и avendi.bg/JW.

3. Описание на наградите
Наградите, определени за тази игра, са: 100 (сто) броя Johnnie Walker Black Label
Pocket, 10 (десет) пуфа, 1 (един) брой мултимедиен проектор, 1 (един) брой
дрон „MAVIC MINI“.

4. Механизъм на играта
Участието в играта е обвързано с покупка.
Организаторът стартира играта с пост на стената на фейсбук страницата на
Johnnie Walker България във Facebook
(www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria), както и разпространява рекламни
материали в част от търговските обекти.
Всеки участник е необходимо да закупи уиски Johnnie Walker на минимална
стойност от 15 лв. с включен ДДС и да изпрати СМС на кратък номер 1780,
регистрирайки комбинация от първа буква J на латиница и номера на касовия
бон/фактура слято за закупеното уиски Johnnie Walker на минимална стойност
15 лв. с включен ДДС, като с това потвърждава, че е съгласен с официалните
правила на играта.
*Цената на един SMS е 0,30 лв с влючен ДДС за абонати на А1, Теленор и
Виваком.
**С изпращането на SMS на кратък номер 1780, участниците се съгласяват с
условията на играта.
Участниците ще получат верификационен СМС след успешна регистрация.
Правилната регистрация на касовата бележка/фактура трябва да отговаря на
следните изисквания: да се изпише първа буква J на латиница, слято с номера
на касовия бон.
Повече информация участниците могат да получат на тел. 02 419 12 51 или
0898 150 551 от 9:00ч до 20:00ч. всеки работен ден.
Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат
своята награда, ако спечелят. В противен случай Организаторът има право да
откаже да предостави наградата.

5. Процедура по получаване на наградите
В случай че участниците са печеливши, след регистрацията, ще получат sms от
Организатора, с който ги уведомява за спечелване на някоя от следните
награди: Johnnie Walker Black Label Pocket или пуф. Победителите, които ще
спечелят големите награди: 1 (един) брой мултимедиен проектор, 1 (един)
брой дрон, ще бъдат изтеглени на лотариен принцип на 17.07.2020г. В жребия
за големите награди участват всички успешно регистрирани участници, които
не са спечелили малки награди.

Една регистрация може да спечели само една награда.
Спечелилите малка награда ще бъдат известени със СМС за това, че печелят и
следва в 7-дневен срок да се свържат с кол център на посочените телефони, за
да оставят координати за изпращане на наградата. Организаторът ще се свърже
със спечелилите големите награди след изтеглянето им.
6. Право на участие
Играта е валидна за всички физически лица, навършили 18 годишна възраст
към момента на участие, живеещи на територията на Република България.
Всеки участник може да се регистрира, с повече от една касова бележка за уиски
Johnnie Walker, при условие, че всяка от тях (бележка) доказва покупка на уиски
Johnnie Walker в размер на минимум 15 лева, с включен ДДС.
Една касова бележка дава право само на една регистрация, независимо от
стойността на касовата бележка.
В играта нямат право да участват служителите на Организатора, както и
членове на техните семейства.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ