ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете легло с ракла, кресло с табуретка, градинска маса с два стола и още награди от Momax

Спечелете легло с ракла, кресло с табуретка, градинска маса с два стола и още награди от Momax

Играта продължава до 28 юни 2020 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА
1.1 Томболата се организира и провежда от Мьомакс България ООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 (“Организатор”).

1.2. С участието си в тази томбола участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4.

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на томболата на уебстраницата за попълване на регистрационната форма.

1.4. Организаторът на томболата си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната на www.moemax.bg.

2. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА
Томболата се организира с маркетингова цел, за популяризиране на марката „Mömax”.

3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА
3.1. Томболата започва официално на 15.06.2020 г. и ще продължи до 23:59 часа на 28.06.2020 г.
3.2. Томболата се организира и провежда на територията на Република България, във всички магазини на „Mömax” и на уебстраницата на Организатора www.moemax.bg

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Томболата е достъпна за участие на всяко физическо лице с местоживеене в България. В томболата нямат право да участват служители на Мьомакс България ООД , както и членовете на техните семейства.

5. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Участието на първото ниво в томболата е обвързано с посещение на някой от магазините на „Mömax” в България.
5.2. На второ ниво участникът трябва да вземе талон от касата или от гише „Информация“.

5.3. На трето ниво участникът трябва да регистрира получения уникален код в регистрационна форма, която се намира на уебсайта на Организатора www.moemax.bg.
5.4. С регистрацията си Участникът получава възможността да участва в томболата за обявените награди.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА
6.1 За участие в томболата за спечелване на награди, посочени в т. 7, е необходимо в периода 15.06.2020 г. до 28.06.2020 г. да бъдат следвани следните стъпки:
6.2 Стъпка 1: Да се посети някой от магазините на „Mömax” (гр. София бул. Европа 441; гр. София бул.Скопие 6; гр. Стара Загора бул. Патриарх Евтимий 50; гр. Варна бул. Владислав Варненчик 277а);
6.3 Стъпка 2: Участникът получава талон за участие на касата или на гише „Информация“

6.5. Стъпка 4:За да се включи в тегленето на наградите, посочени в т.7, е необходимо да попълни формата за участие и да регистрира получения код на уебсайта на Организатора www.moemax.bg.

6.6.1 Участникът има право с един имейл адрес да регистрира един уникален код.

6.6. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип и обявени на 29.06.2020г на уебстраницата на Организатора.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Наградите са

– 2 броя ваучери за пазаруване в Mömax на стойност 50 лв.;

– 1 брой сервиз за хранене от 18 части;

– 1 брой сервизна количка;

– 1 брой комплект спални бельо от сатениран памук;

– 1 брой комплект градинска маса + 2 стола;

– 1 брой релакс кресло + табуретка;

– 1 брой тапицирано легло с ракла с повдигащ механизъм;

8.1. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила участници.
8.2. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).
8.3. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.
8.4. Победителите се избрани на лотариен принцип чрез автоматичeн инструмент. Победителите ще бъдат оповестени публично на уебстраницата на Организатора и на фен-страницата на Организатора във социалната мрежа Фейсбук в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсен от Организатора, чрез подадения от участника e-mail адрес и телефон , за получаване на Наградата.
8.5. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.
8.6. Награда, непотърсена в срок от 2 (две) седмици след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта, регистрирани по реда на т. 5 от Официалните правила. Участниците в играта, спечелили награда и непотърсили я в срок, посочен в т.8.6 губят правото да участват в допълнителното разпределение на непотърсените награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ