ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Съберете колекцията неонови Coca Cola чаши в Mcdonalds

Съберете колекцията неонови Coca Cola чаши в Mcdonalds

Всички имаме нужда от малко цвят, особено по празниците.  Вземете любимото си меню и може да получите уникална неонова чаша. Ето как:

Вземете голямо меню през McDrive™  или от наш ресторант за вкъщи и получавате талонче, което може да ви донесе страхотна Кока-Кола чаша. Може да избирате измежду шест прелестни цвята.

Ако си поръчате с МакДОСТАВКА™ през foodpanda или Takeaway меню със средна напитка и средни картофки получавате подарък Кока-Кола чаша.

*Кампанията се реализира в периода от 04.12.2020 г. до 04.01.2021 г. или до изчерпване на наличните количества и видове чаши. Участващите ресторанти са описаните на следния линк: https://mcdonalds.bg/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/
Кампанията не се предлага в комбинация с други промоционални оферти.

 

Правила и общи условия за промоционална активност „Специално за теб“

 

Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на промоционална активност „Специално за теб“ (по-долу за краткост Промоция) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Промоцията с физическите лица, участващи в нея.

Раздел I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Тази Промоция се организира от „Сънфудс България“ ЕООД, ЕИК 831507493, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров 48, наричан по-долу „Организатор“.
 2. Период на провеждане на Промоцията: 04.12.2020г. до 04.01.2021 г. или до изчерпване на наличните награди
 3. Промоцията важи при покупка на продукти на Организатора с търговска марка Макдоналдс – МакМенюTM и Голямо меню, при условията, посочени в т.8 по-долу.
 4. Участието в промоцията е обвързано със закупуването на продукти на Организатора с търговска марка Макдоналдс – МакМенюTM и Голямо меню, при условията, посочени в т .7 по-долу и дава шанс на потребителите участници да получат подарък – неонова чаша към съответното меню.

Раздел II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 1. Промоцията се организира и провежда само на територията на Р. България и е отворена за участие на всички дееспособни физически лица с местоживеене в Р. България, навършили 18 години.
 2. С участието си в тази промоция, участниците се съгласяват с настоящите общи условия, както и да се придържат към механизма на промоцията, описан подробно в раздел III.

Раздел III

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И МЕХАНИКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й

 1. За да се включи в Промоцията, потребителят трябва да изпълни в срока на Промоцията по т.2 следните условия, описани по-долу:

7.1. да поръча най-малко 1 (един) брой МакМенюTM с услугата МакДоставкаТМ, която се реализира чрез платформите на партньорите на Организатора – Foodpanda или Takeaway.

7.2. да закупи най-малко 1 (един) брой Голямо меню с услугата McDriveTM или Pick Up (вземи за вкъщи) в един от следните обекти-ресторанти на Организатора, участващи в Промоцията:

Славейков – гр. София, ул. „Гладстон“ 69
Младост – гр. София, бул. „Александър Малинов“
Орион – гр. София, бул. „Европа“ 1
Ялта – гр. София, бул. „Цар Освободител“ 22, подлез СУ
Цариградско шосе – гр. София, бул. Цариградско шосе“ 60
Рок енд Рол – гр. София, бул. „България“ 1
Средец – гр. София, бул. “ Мария Луиза“ 23
Витоша – гр. София, бул.“Витоша“ / Алабин 48
Бояна – гр. София, Околовръстен път
София Прес – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 113А
Джъмбо – гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ 525
Студена – 279км на международен път Е79, с. Студена
Велико Търново – ул. „Магистрала“ 17
Пловдив център – ул. „Княз Александър“42
Родопи – гр. Пловдив, ул. „Санкт Петербург“88
Тракия – Магистрала Тракия 89км
Радиново – Магистрала тракия 119км
Марица – гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ / бул“Източен“
Зорница – гр.Бургас, бул. “ Стефан Стамболов“/бул. „Никола Петков“
Делфини – гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“
Панорама Мол Плевен –  пл. “ Иван Миндиликов“ 1

 1. 8. Всеки потребител, направил поръчка по т.7.1. получава подарък – неонова чаша при доставката на МакМенюTM.
 2. 9. При закупуването на Голямо меню чрез услугата McDriveTM или Pick Up, потребителят получава на място право да изтегли талон, който дава шанс за получаване от потребителя на неонова чаша към закупеното меню.
 3. 10. Потребителите нямат право да получат паричната равностойност на неоновите чаши.

Раздел IV

ДРУГИ

 1. 11. Участниците в промоцията са длъжни да спазват общите разпоредби, както и да се придържат към спазването механиката на Промоцията.
 2. 12. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Промоцията, като информира за това потребителите-участници на mcdonalds.bg или по друг начин, който намери за добре.
 3. 13. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата, където първоначално са били публикувани.
 4. 14. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали, поради участието им в Промоцията (включително – разходи за достъп до Интернет, ако участникът закупува продукт, използвайки интернет сайт).
 5. 15. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на промоцията или за неполучени награди, поради форсмажорни обстоятелства, както и поради ограничения и мерки, наложени от общински и държавни органи във връзка с пандемичната обстановка в страната, както и такива които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
 6. 16. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Промоцията и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
 7. 17. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Промоцията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.
 8. Настоящите Правила влизат в сила на 04.12.2020г. и важат за целия период на провеждане на промоционалната активност.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ