ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете обиколна на студията на NOVA или чудесни предметни награди


Програмата НоваКарта („Програмата“) се организира и провежда от „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ет. 5 („Организатор“).

Програмата се провежда на територията на Република България.

Програмата стартира на 19.12.2016 г. и ще продължи до изтичане срока на валидност на последно издадената НоваКарта, но не по-късно от прекратяване на споразумението за издаване на НоваКарта, сключено между Организатора и Банката-издател на картите („Сосиете Женерал Експресбанк” АД, ЕИК 813071350).

В Програмата имат право да участват всички физически лица, картодържатели на НоваКарта. В Програмата нямат право да участват представляващите и управляващите, както и служителите на Организатора и на всички свързани с него дъщерни дружества или други, обвързани професионално с организацията на Програмата, както и членове на техните семейства. В Програмата нямат право да участват и представляващите и управляващите, както и служителите на Банката-издател на картите и на всички свързани с нея дъщерни дружества или други, обвързани професионално с организацията на Програмата, както и членове на техните семейства

Картодържателите на НоваКарта, които желаят да участват в Програмата следва да се регистрират на сайта www.novakarta.bg. Регистрацията е еднократна и дава възможност за участие в жребии за награди в съответствие със сключения от картодържателя Договор за НоваКарта. Наградите за периода след 28.02.2017 г, ще бъдат обявени до 10.03. 2017г.

Награди за периода от 19.12.2016г. до 28.02.2017г.:
Турове за картодържатели в студиото на Организатора, намиращо се в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ет. 5. Турът ще бъде с популярно лице на Организатора с продължителност до 60 минути и ще се провежда в почивен ден. Организаторът не покрива разходи свързани с евентуално пътуване и/или нощувка на Печелившите. 

Рекламен сувенир от NOVA (по куриер за сметка на Организатора) Видът и броят на Наградите са обявявени на сайта www.novakarta.bg на 19.12.2016.. 

Организаторът си запазва правото да променя вида и броя на Наградите със 7 (седем) дневно предизвестие. 

Жребият за Наградите, ще бъде провеждан чрез специализиран софтуер. Имената на картодържателите, избрани чрез жребий („Печелившите“), ще бъдат публикувани до 12то число на месец февруари 2017 и месец март 2017 на сайта www.novakarta.bg. Първият жребий ще бъде теглен до 10 февруари 2017 г., а вторият жребий ще бъде теглен до 10 март 2017 г. Печелившите участват и в жребия и за следващия месец. Печелившите ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора по предоставен от тях телефон за контакти и е-поща. При регистрацията в Програмата, картодържателите се съгласяват имената им да бъдат публикувани на www.novakarta.bg. В случай, че картодържател-участник в Програмата не е съгласен името му да бъде публикувано на сайта www.novakarta.bg, то следва да изпрати съобщение до Организатора на е-поща pr@ntv.bg.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *