ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 ваучера по 500 лева и още чудесни награди от Lidl

 Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Кой знае повече?“ („Играта„).

Организатор на Играта и администратор на личните данни (с идентификационен № 286250), които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО” КД

Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 17.08.2017 г. до 23:59 часа на 10.09.2017 г. („Период на провеждане”).

Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци„). Юридически лица нямат право да участват в Играта.
Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. За да се участва в Играта в нея следва да вземат участие двама Играчи – Участникът, който се регистрира, и дете. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби.
За да участва в Играта всеки Участник трябва да посети страницата www.lidl.bg/school, да отвори онлайн брошурата „Cool for school“ и да кликне върху отметката маркираща страницата с Играта (за мобилни устройства е необходимо изгледът да бъде хоризонтален/панорамен). След като Участникът отиде на страницата с въпроса за деня, трябва да кликне върху бутона „Виж Кой знае повече“ и да отиде на страницата на играта. Участникът и/или детето трябва да посочи верен отговор на въпроса, да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.

Всеки Участник може да се регистрира само веднъж на ден (т.е. може да участва само по един път за всяка дневна награда), при спазване на изискванията на т.7. За да се извърши регистрация е достатъчно един от двамата играчи в Играта да посочат верен отговор на въпроса на деня.

Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.
След регистриране на Участник за дневната награда, той автоматично бива включен и в томболата за голямата награда и не е нужно да се регистрира допълнително.
Броят участия за дневни награди не увеличава шанса за спечелването на голямата награда.
С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:
– съответната награда за деня, която ще бъде определена от Организатора измежду следните описани награди, които ще се раздадат през Периода на провеждане на Играта:
–    4 (четири) ваучера за пазаруване в Лидл всеки на стойност 50 (петдесет)лв. ( 4х50 лв. ваучери) за Периода на провеждане на Играта)

–    детски играчки и пособия за ученика (общо 21 броя за Периода на провеждане на Играта)

Всеки Участник, регистрирал се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа), участва в томбола за предвидената от Организатора за този ден награда.
– голямата награда – 3 (три) броя ваучери за покупка на книги от посочен по преценка на Организатора търговски обект, всеки на стойност 500 (петстотин) лв. Всеки Участник, регистрирал се в рамките на Периода на провеждане на Играта, участва в томбола за голямата награда. Участието на всеки Участник в Играта за голямата Награда е само едно, независимо от броя на участията му през Периода на Играта за наградите за деня.
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *